11 Δεκεμβρίου, 2017

Ανεπαρκείς ή ανύπαρκτοι οι έλεγχοι ντόπινγκ του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.;

Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μόνο 4(!) έλεγχοι εκτός αγώνων το πρώτο 8μηνο του 2017

Κατά την κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την άθληση και την ηθική/δεοντολογία στον αθλητισμό. Η συμβολή της Ελλάδας και το πλαίσιο ανάληψης δράσεων», ο Γ.Γ.Α. κ. Συναδινός αναφέρθηκε σε θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας του εθνικού συστήματος αντιντόπινγκ, προκαλώντας ιδιαίτερο προβληματισμό. Προανήγγειλε την αλλαγή του καθεστώτος των δειγματοληπτών παρά τα διεθνώς ισχύοντα, ενώ δεν αναφέρθηκε καθόλου στα θέματα πιστοποίησης των δειγματοληπτών που εκκρεμούν με βάση τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ.

Επίσης παρουσίασε κάποια επιλεγμένα στοιχεία για να δείξει την καλή λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης των ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ. Όμως δυστυχώς για αυτόν τα στοιχεία τον διαψεύδουν, αποκαλύπτοντας ότι από 1/1/2017 έως 31/8/2017 έγιναν μόνο 4 (!) έλεγχοι εκτός αγώνων (πλην αυτών στο μπάσκετ που αφορούν κυρίως στα λεγόμενα “drug tests” με ραντεβού για τους υπό μεταγραφή ξένους παίκτες). Και οι 4 έλεγχοι αντιστοιχούν σε μια δεξαμενή 204 διακεκριμένων αθλητών που παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού (whereabouts). Ένας τραγικά ανεπαρκής αριθμός ελέγχων καθότι είναι τοις πάσι γνωστό ότι ο αποτελεσματικός σχεδιασμός ελέγχων ντόπινγκ στηρίζεται κυρίως στους ελέγχους εκτός αγώνων (out of competition testing), στους αιφνιδιαστικούς δηλαδή ελέγχους στη διάρκεια της αγωνιστικής προετοιμασίας. Γι αυτό προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό το γεγονός ότι το πρώτο 8μηνο του 2017 πραγματοποιήθηκαν μόνο 4 έλεγχοι, κατά τη διάρκεια μάλιστα, μιας αγωνιστικής περιόδου στην οποία πραγματοποιήθηκαν σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, όπως Παγκόσμια Πρωταθλήματα Στίβου (04-13/08) και Υγρού Στίβου (14-30/07).

Με την ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Μαυρωτάς αναδεικνύονται για πολλοστή φορά δυσλειτουργίες του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι σειρά σχετικών ερωτημάτων που έχει υποβάλει με τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου από το 2016 δεν έχουν ακόμη απαντηθεί! Ο βουλευτής του Ποταμιού θέτει το κρίσιμο ζήτημα της συμμόρφωσης του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. προς τα Διεθνή Πρότυπα του WADA όσον αφορά στην εκπαίδευση/αξιολόγηση/διαπίστευση/επαναδιαπίστευση των δειγματοληπτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των ελέγχων. Τέλος, εστιάζει στον τελείως ανεπαρκή αριθμό ελέγχων εκτός αγώνων για το 2017, γεγονός που υποδηλώνει την πλήρη απουσία ενός ουσιαστικού σχεδιασμού ελέγχων ντόπινγκ στην Ελλάδα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Ανεπαρκές το πρόγραμμα ελέγχων του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ»

Στις 24 Νοεμβρίου, κατά την κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την άθληση και την ηθική/δεοντολογία στον αθλητισμό. Η συμβολή της Ελλάδας και το πλαίσιο ανάληψης δράσεων», ο κ. Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) αναφέρθηκε σε θέματα του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.).

Μεταξύ άλλων δήλωσε πως «οι δειγματολήπτες δεν έχουν πληρωθεί και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην πληρωμή τους», φέρνοντας στην επικαιρότητα την από 13-09-2016 Ερώτησή μας προς τον τότε Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού περί του καθεστώς του Σώματος Δειγματοληπτών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., η οποία παρά την παρέλευση ενός και πλέον έτους δεν έχει απαντηθεί αρμοδίως.

Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του Γ.Γ.Α. σε θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας του συστήματος λόγω της ύπαρξης δειγματοληπτών με κύριο επάγγελμα μη σχετιζόμενο με την ιατρική επιστήμη, τα παραϊατρικά επαγγέλματα ή αυτά της φυσικής αγωγής. Όμως, τέτοια επιλεκτική προϋπόθεση, αφ’ ενός μεν, δεν τίθεται από τα δεσμευτικά Διεθνή Πρότυπα του Παγκοσμίου Οργανισμού ΑντιΝτόπινγκ (World AntiDoping Agency, WADA), αφ’ ετέρου δε, δεν συνάδει με την πολύχρονη επιτυχή διεξαγωγή ελέγχων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για λογαριασμό είτε του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. είτε άλλων Οργανισμών ΑντιΝτόπινγκ από Έλληνες δειγματολήπτες με επαγγελματική δραστηριότητα εκτός των προαναφερομένων κλάδων.

Η αναφορά σε θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ελέγχων περισσότερο μάλλον παραπέμπει στη φημολογούμενη ανυπαρξία οποιουδήποτε συστήματος εκπαίδευσης, διαπίστευσης, και επαναδιαπίστευσης των δειγματοληπτών στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν., σε αντίθεση με το δεσμευτικό Διεθνές Πρότυπο για την Εξέταση (International Standard for Testing) (παρ. H4 και H5) και τις διατάξεις της μη δεσμευτικής Οδηγίας για το Προσωπικό Δειγματοληψίας (Guidelines Sampling Control Personnel) του WADA, πόσο μάλλον όταν από 01/01/2015 και εντεύθεν υπάρχουν ανανεωμένες εκδόσεις του Παγκοσμίου Κώδικα ΑντιΝτόπινγκ και των συνοδευτικών αυτού εγγράφων.

Ακόμα, ο κ. Γ.Γ.Α, παρακάμπτοντας το 2015, αναφέρθηκε σε διπλασιασμό των ελέγχων εκτός αγώνων κατά το 2016 σε σύγκριση με το 2014, πρακτική που είναι απολύτως εύλογη για τους γνωρίζοντες, εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το 2016 ήταν Ολυμπιακό Έτος. Δεν είναι δυνατόν όμως να είναι κυριολεκτική η αναφορά σε δύο ελέγχους εκτός αγώνων ανά αθλητή της Ολυμπιακής και της Παραολυμπιακής Ομάδας καθώς, στον αριθμό 302 ελέγχων εκτός αγώνων που καταγράφεται στην Έκθεση Αυτοαξιολόγησης (AutoEvaluation Report) του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. που ο ίδιος κατέθεσε στα πρακτικά, περιλαμβάνονται 154 έλεγχοι εκτός αγώνων για αθλητές καλαθοσφαίρισης ενώ οι δύο αποστολές στο Rio περιελάμβαναν περίπου 150 αθλητές. Είναι φανερό ότι ο ασύμμετρα υψηλός αριθμός ελέγχων εκτός αγώνων σε αθλητές καλαθοσφαίρισης που απαντάται σε όλα τα έτη της ‘Εκθεσης (2014 – 2017) δεν προέκυψε από τον σχεδιασμό του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., αλλά κυρίως αφορά στα γνωστά «drug tests» αλλοδαπών αθλητών που επρόκειτο να υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια με ελληνικές Κ.Α.Ε. και σίγουρα δεν μπορούν να ενταχθούν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Επίσης, το πολύ ανησυχητικό που προκύπτει από τον πίνακα των ελέγχων είναι ότι αν εξαιρέσουμε τα «drug tests» στο μπάσκετ, από 1/1/2017 έως 31/8/2017 έγιναν συνολικά μόνο 4 (!) έλεγχοι εκτός αγώνων (3 στον Στίβο και 1 στην Αρση Βαρών)! Και αυτό μάλιστα όταν ο Κατάλογος Ελεγχομένων Αθλητών (Κ.Ε.Α.) -των αθλητών δηλαδή που παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού προκειμένου να υποβληθούν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους- για το 2017 περιλαμβάνει 204 αθλητές! Και είναι βέβαια γνωστό ότι ο αποτελεσματικός σχεδιασμός ελέγχων ντόπινγκ δίνει τη μεγάλη έμφαση στους ελέγχους εκτός αγώνων. Η τραγική λοιπόν ανυπαρξία προγράμματος ελέγχου εκτός αγώνων προβληματίζει ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου στην οποία πραγματοποιήθηκαν σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, όπως Παγκόσμια Πρωταθλήματα Στίβου (04-13/08) και Υγρού Στίβου (14-30/07).

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Tο Σώμα Δειγματοληπτών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. θεωρείται από τη Διοίκηση ως επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/278957/1966/30-08-2016 απάντηση του κ. Υφυπουργού ή ως μη συλλογικό όργανο κατά την υπ’ αριθ. 2/51793/ΔΕΠ/23-06-2016 Κ.Υ.Α.; Σε περίπτωση που το Σώμα Δειγματοληπτών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δεν θεωρείται συλλογικό όργανο (όπως είναι και η άποψή μας), υπάρχει κώλυμα στην ένταξη σε αυτό δημοσίων υπαλλήλων και στη συμμετοχή τους στη διενέργεια δειγματοληψιών με αμοιβή; Για ποιον λόγο δεν έχουν απαντηθεί τα ως άνω ερωτήματα που έχουμε θέσει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8201/540/13-09-2016 Ερώτησή μας;

2. Ποιο είναι το διάστημα μη καταβολής αποζημιώσεων των δειγματοληπτών και τι συνολικό ποσό αφορά; Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεσθε να αναλάβετε ώστε να επιλυθεί το υφιστάμενο σοβαρό πρόβλημα για την αποπληρωμή τους;
3. Ποια είναι τα θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας που έχουν προκύψει λόγω της ύπαρξης δειγματοληπτών με κύριο επάγγελμα μη σχετιζόμενο με την ιατρική επιστήμη, τα παραϊατρικά επαγγέλματα ή αυτά της φυσικής αγωγής; Τίθενται εν αμφιβόλω αποτελέσματα ελέγχων λόγω δειγματοληψιών;

4. Υφίσταται σύστημα εκπαίδευσης, διαπίστευσης, και επαναδιαπίστευσης των δειγματοληπτών, σύμφωνα με το δεσμευτικό Διεθνές Πρότυπο για την Εξέταση (International Standard for Testing) του WADA ώστε να ανανεώνεται ανά διετία η διαπίστευσή τους σύμφωνα με την παρ. Η.5.3 του εν λόγω Προτύπου;

5. Έχει εκπαιδευθεί το Σώμα Δειγματοληπτών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. στις νέες εκδόσεις του Παγκοσμίου Κώδικα ΑντιΝτόπινγκ και των συνοδευτικών αυτού εγγράφων και εάν ναι, από ποιους; Έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της θεωρητικής (μέσω γραπτής εξέτασης) και της πρακτικής (μέσω παρακολούθησης διαδικασίας) κατάρτισης του Σώματος Δειγματοληπτών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. από πλευράς του Συμβουλίου, όπως προτείνεται στην Οδηγία για το Προσωπικό Δειγματοληψίας (Guidelines Sampling Control Personnel) του WADA;

6. Τι είδους ελέγχους αφορούν οι εκτός αγώνων έλεγχοι σε αθλητές καλαθοσφαίρισης στο διάστημα 2014 – 2017; Πρόκειται για ελέγχους εκτός αγώνων σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των διεθνών κανονισμών ή για «drug tests» κατόπιν προσυνεννόησης;

7. Ποιός αριθμός ελέγχων (εντός αγώνων, εκτός αγώνων, «drug tests») έχει γίνει μέχρι και σήμερα εντός του 2017 με βάση τον σχεδιασμό του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. (λαμβανομένου υπ’ όψιν του Κ.Ε.Α.) και ποια η κατανομή τους ανά άθλημα;

8. Θεωρείτε επαρκή τον αριθμό των 4 ελέγχων εκτός αγώνων (πλην «drug tests») για το πρώτο οκτάμηνο του 2017;
9. Για ποιον λόγο δεν διεξήχθησαν έλεγχοι εκτός αγώνων τουλάχιστον στους Έλληνες αθλητές που δεν περιλαμβάνονται στον Κ.Ε.Α. των οικείων Διεθνών Ομοσπονδιών προ της συμμετοχής τους σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα κατά το 2017 και ειδικότερα σε αυτά του Στίβου και του Υγρού Στίβου στα οποία σημειώνεται η πλέον μαζική συμμετοχή;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ