8 Δεκεμβρίου, 2017

Αδικαιολόγητη αναμονή και ανεπάρκεια εφαρμογής του θεσμού της παράλληλης στήριξης

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Με αφορμή τις συνεχιζόμενες ελλείψεις που παρουσιάζονται σε σχολικές μονάδες για την κάλυψη των ωρών διδασκαλίας με «παράλληλη στήριξη» σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι βουλευτές του Ποταμιού Γ. Αμυράς (Β’ Αθηνών) και Γ. Μαυρωτάς (Αττικής) κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου.

Παιδιά με προβλήματα αναπτυξιακών διαταραχών, μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες που φοιτούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή τους και στην αφομοίωση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς είτε δεν έχει διατεθεί εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής για την παράλληλη στήριξή τους, είτε έχει διατεθεί αλλά μόνο για λίγες ώρες. Το όλο αυτό χρονίζον σκηνικό δυσχεραίνει τους μαθητές να ενταχθούν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στο σχολικό περιβάλλον και στη συνύπαρξή τους με τους συμμαθητές τους, και γενικά παρεμποδίζει την πρόοδό τους.

Οι βουλευτές με το Ποτάμι, επισημαίνουν ότι τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), που είναι οι αρμόδιοι φορείς αξιολόγησης και ορισμού εκπαιδευτικών «παράλληλης στήριξης», αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κατά τη λειτουργία τους. Μάλιστα τονίζουν ότι από τις χιλιάδες εγκεκριμένες αιτήσεις για «παράλληλη στήριξη» που συνοδεύονται από τις αντίστοιχες γνωματεύσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., έχουν ικανοποιηθεί ελάχιστες από το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα ζητούν ενημέρωση από τον κ. Γαβρόγλου σχετικά με την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πλήρους υποστήριξης των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στις δομές της γενικής εκπαίδευσης, αλλά και αν υπάρχει η πρόθεση να απλοποιηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν στον θεσμό της «παράλληλης στήριξης» προς όφελος των ίδιων των μαθητών και των οικογενειών τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Ανεπαρκής εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης

Για άλλη μια σχολική χρονιά διαπιστώνεται ανεπαρκής εφαρμογή του θεσμού της «παράλληλης στήριξης» στην Α’βάθμια & Β’βάθμια εκπαίδευση για τους μαθητές που πάσχουν από προβλήματα αναπτυξιακών διαταραχών, μαθησιακών δυσκολιών ή αναπηριών.

Ειδικότερα τα παιδιά που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού και καταλαμβάνουν μια υψηλή θέση στην κλίμακα λειτουργικότητας των σχετικών περιστατικών (βλ. περιπτώσεις συνδρόμου “Αsperger”), είτε έχουν μια μέτρια λειτουργικότητα, είτε πάσχουν από συναφείς του αυτισμού νοητικές παθήσεις και αναπηρίες, είτε έχουν κινητικές αναπηρίες ή προβλήματα όρασης ή ακοής, είτε υποφέρουν από διάσπαση προσοχής (ΔΕΠ-Υ), είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η ένταξή τους στις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης και η συνύπαρξή τους με μαθητές τυπικής ανάπτυξης, βελτιστοποιεί την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον και επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή πρόοδός τους.

Η εισαγωγή και στήριξη των παιδιών με τις παραπάνω ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τυπικό σχολικό περιβάλλον, τα βοηθά στο να ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό τα όποια προβλήματά τους και να εξελίσσονται σε ένα λειτουργικό κομμάτι της κοινωνίας. Η επιτυχής μάλιστα ενσωμάτωσή τους στις σχολικές μονάδες προϋποθέτει να παρίσταται δίπλα τους, κατά την ώρα της διδασκαλίας στην τάξη ή ακόμα και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, συνοδός εκπαιδευτικός ή επιστήμονας με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ο θεσμός της «παράλληλης στήριξης» είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ικανός να αποκαταστήσει ενδεχόμενη διακοπή της επαφής του μαθητή με αναπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακά προβλήματα ή αναπηρίες, ως προς το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται, εξαιτίας πιθανής αναστάτωσης εντός της τάξης που του προκαλεί αποπροσανατολισμό.

Βάσει του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η «παράλληλη στήριξη» δεν μπορεί να απουσιάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας που ανήκει στην Ε.Ε. και το ζητούμενο είναι να μην εφαρμόζεται μερικώς αλλά κανονικά και όπου απαιτείται σε όλη την επικράτεια. Δυστυχώς η ελληνική Πολιτεία διαχρονικά δεν ανταποκρίνεται στο ύψος των ευθυνών της απέναντι στους μαθητές που πάσχουν από προβλήματα αναπτυξιακών διαταραχών, μαθησιακών δυσκολιών ή αναπηριών και χρήζουν τέτοιας εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), που είναι οι αρμόδιοι φορείς αξιολόγησης και ορισμού εκπαιδευτικών «παράλληλης στήριξης», αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κατά τη λειτουργία τους, με σημαντικές επιπτώσεις για τα εν λόγω παιδιά. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στη διάθεση των συνοδών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, με αποτέλεσμα η σχολική χρονιά να είναι σε εξέλιξη και οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις και δυσκολίες στην κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Επίσης, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί η διάθεση του συνοδού εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, αυτή είναι μόνο για λίγες ώρες «παράλληλης στήριξης» από το σύνολο των εβδομαδιαίων σχολικών ωρών, καθιστώντας την υποστήριξη εν τη γενέσει της ανεπαρκή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι έως το καλοκαίρι του 2017, από τις 5.000 εγκεκριμένες αιτήσεις στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που βασίζονται σε ισάριθμες γνωματεύσεις των δημόσιων ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ικανοποιήθηκαν μόλις 1.377.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Πώς σκοπεύετε να διαμορφώσετε ένα ολοκληρωμένο και συμπαγές υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη της προόδου σε παιδιά με αναπτυξιακά και μαθησιακά προβλήματα; Ποιο είναι το σχέδιό σας για την πλήρη υποστήριξη αυτών των παιδιών στις δομές της γενικής εκπαίδευσης;

2. Υπάρχει η πρόβλεψη να απλοποιηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν στον θεσμό της «παράλληλης στήριξης», ώστε να δοθούν οι σωστές προτεραιότητες στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση μαθητών με διαταραχές ή αναπηρίες;

3. Με βάση ποια ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια αξιολογείται στα αρμόδια ΚΕ.Δ.Δ.Υ., η «παράλληλη στήριξη» για έναν μαθητή με αναπτυξιακά ή μαθησιακά προβλήματα, στις περιπτώσεις που οι γονείς επιλέγουν τη φοίτηση του παιδιού τους σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης;

4. Θεωρείτε επαρκή την παροχή «παράλληλης στήριξης» στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες μόνο για λίγες ώρες από τις συνολικές ώρες διεξαγωγής των σχολικών μαθημάτων; Σκοπεύετε να προχωρήσετε στην άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του θεσμού της «παράλληλης στήριξης» με 100% κάλυψη των διδακτικών ωρών, αλλά και στην εφεξής υλοποίησή της για κάθε παιδί στον σωστό χρονισμό με την έναρξη της σχολικής χρονιάς;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας
Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής