18 Μαρτίου, 2016

Αναξιοποίητο το Επενδυτικό Σχέδιο ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τους Υπουργούς: 1) Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και 2) Οικονομικών, σε σχέση με την αναξιοποίηση του Επενδυτικού σχεδίου ΓΙΟΝΚΕΡ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).

Το σχέδιο Γιουνκέρ προβλέπει την κινητοποίηση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων ύψους 315 δις ευρώ, διαθέσιμα για την τριετία 2015 – 2017 και αφορά στην χρηματοδότηση μεγάλων έργων ιδιωτών ή συμπράξεων ιδιωτών – δημοσίου, με ελάχιστο ύψος επένδυσης τα 10 εκ ευρώ.

Η χώρα μας είναι παντελώς απούσα από τον κατάλογο των έργων, που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2017 και αναζητεί ακόμα τις διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθηθούν, όπως και τον τρόπο υλοποίησης των προγραμμάτων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους κ. κ Υπουργούς: 1) Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και 2) Οικονομικών.

Θέμα: «Αναξιοποίητο το Επενδυτικό Σχέδιο ΓΙΟΥΝΚΕΡ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)»

Το σχέδιο «Γιουνκέρ» με στόχο την κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων ύψους 315 δισ. ευρώ, διαθεσίμων για την τριετία 2015-2017, αφορά χρηματοδότηση μεγάλων έργων ιδιωτών ή συμπράξεων ιδιωτών – δημοσίου (με ελάχιστο ύψος επένδυσης τα 10 εκ.). Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου είναι ανταγωνιστικά διαθέσιμος και όχι κατανεμημένος ανά χώρα, που σημαίνει ότι χώρες που προγραμματίζουν και αιτούνται γρηγορότερα χρηματοδότηση για υλοποίηση ώριμων έργων, την επιτυγχάνουν, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Η χώρα μας, επί του παρόντος, απουσιάζει παντελώς από τον κατάλογο των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής. Αντίθετα, αναζητούνται ακόμα οι διαδικασίες για την κατάρτιση του εγχώριου προγράμματος με έργα μεγάλης εμβέλειας, που στην συνέχεια θα εγκριθούν από τους αρμόδιους Υπουργούς και αργότερα θα υποβληθούν για αξιολόγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δεδομένου ότι τόσο ο διαθέσιμος προϋπολογισμός (315 δισ. ευρώ), όσο και ο χρόνος υλοποίησης (τέλος 2017) βαίνουν προς την λήξη τους.
Δεδομένου ότι η χώρα μας απουσιάζει μέχρι σήμερα παντελώς από τον κατάλογο των Ευρωπαϊκών προτάσεων που έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Επενδυτική Πρωτοβουλία 2015-2017.

Δεδομένου ότι το σχέδιο Γιουνκέρ δίνει την δυνατότητα σε ιδιώτες επιχειρηματίες να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, μέσα σε μια δεινή οικονομική συγκυρία για την χώρα μας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Έχει διερευνηθεί η δυνατότητα να ενταχθούν στην πρωτοβουλία Γιουνκέρ μεγάλα έργα υποδομών, για τα οποία έχει εκδηλωθεί ή θα μπορούσε να υπάρξει και ιδιωτικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση τους όπως π.χ. κατασκευή νέων μαρίνων, αξιοποίηση περιφερειακών λιμανιών, ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημοσίων κτηρίων κ.λ.π.;

2. Έχει προσδιοριστεί ο επισπεύδων φορέας; Εχει διευκρινιστεί η διαδικασία για την συλλογή επενδυτικών προτάσεων και τα κριτήρια αξιολόγησης τους, ώστε να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες χρηματοδότησης τους;

3. Έχουν ενημερωθεί λοιπές κεντρικές και περιφερειακές Δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς, ώστε να συμβάλουν έμπρακτα και άμεσα στην αξιοποίηση ενός κρίσιμου για την χώρα μας επενδυτικού πακέτου;

4. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να ενημερωθούν οι δυνητικοί επενδυτές για τους ορούς και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησής τους από την Ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία;

5. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού κόμβου ενημέρωσης, στον οποίο θα αναρτώνται οι επενδυτικές προτάσεις ιεραρχημένες, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση τους από τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή σε αυτές;

Ο ερωτών βουλευτής:
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου