18 Μαΐου, 2015

Ανακοινώθηκε το Δ.Σ. της ΕΡΤ: Άγνωστες οι διαδικασίες επιλογής

Ερώτηση με κατάθεση εγγράφων κατέθεσαν σήμερα 18.05.2015 στον Υπουργό Επικρατείας οι βουλευτές με Το Ποτάμι, Σπ. Δανέλλης και Γρ. Ψαριανός σχετικά με τις διαδικασίες ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ.

Ερώτηση με κατάθεση εγγράφων κατέθεσαν σήμερα 18.05.2015 στον Υπουργό Επικρατείας οι βουλευτές με Το Ποτάμι, Σπ. Δανέλλης και Γρ. Ψαριανός σχετικά με τις διαδικασίες ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ.

Σε αυτήν τονίζουν πως οι διαδικασίες που ακολούθησε έως τώρα ο Υπουργός Επικρατείας επιβεβαιώνουν την κριτική του Ποταμιού, πως με το νόμο για την ΕΡΤ επιζητείται η δημιουργία μιας απόλυτα ελεγχόμενης κυβερνητικής ραδιοτηλεόρασης. Κριτική που ταυτίζεται με τις ενστάσεις της EBU, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για σχετική επιστολή της.

Συγκεκριμένα επισημαίνουν πως το διάστημα το οποίο δόθηκε για κατάθεση υποψηφιοτήτων ήταν ελάχιστο ενώ αντίστοιχα ελάχιστο ήταν το διάστημα το οποίο χρειάσθηκε για να ελεγχθούν, αδιαφανώς, αυτές, να επιλεγούν οι (προφανώς) προαποφασισθείσες και να ανακοινωθούν από τον Υπουργό οι επιλεχθέντες, πριν καν συνεδριάσει και αποφασίσει σχετικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως ορίζει ο νόμος που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία.

Κατόπιν τούτων ζητείται με την ερώτηση να κατατεθούν όλες οι αιτήσεις και τα σχετικά βιογραφικά, ο κατάλογος των υποψήφιων που επελέγησαν για το δεύτερο μέρος της διαδικασίας, δηλαδή τη συνέντευξη, καθώς και το έγγραφο της σχετικής απόφασης της επιτροπής, ο κατάλογος με τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των βιογραφικών των υποψηφίων κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και εκείνος με την επιτροπή της δεύτερης φάσης, δηλαδή, των συνεντεύξεων.

Τέλος, ερωτάται ο Υπουργός πότε προτίθεται να συγκαλέσει, έστω και εκ των υστέρων, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να προβούν οι βουλευτές - μέλη της, στην ακρόαση (και έγκριση ή απόρριψη) των επιλεγέντων για το ΔΣ της ΕΡΤ Α.Ε.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Α.Κ.Ε.

Προς τον κ. Υπουργό Επικρατείας.

Θέμα: «Ανακοινώθηκε το Δ.Σ. της ΕΡΤ: Άγνωστες οι διαδικασίες επιλογής».

Ο ν. 4324/2015 με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920» ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 28/4/2015.

Την Πέμπτη 30 Απριλίου, δηλαδή δυο ημέρες αργότερα, δημοσιεύθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα με ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών την Δευτέρα 4 Μαΐου και μετά από 24ώρη παράταση ολοκληρώθηκε η διαδικασία την Τρίτη 5 Μαϊου.

Η κατεπείγουσα προκήρυξη έδινε στους ενδιαφερόμενους διάστημα για ενημέρωση και εκδήλωση ενδιαφέροντος μικρότερο των 2 εργάσιμων ημερών καθώς μεσολαβούσε ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς (Παρασκευή) και το Σαββατοκύριακο.

Τα ονόματα των επιλεγέντων για το Δ.Σ. ανακοινώθηκαν με δελτίο τύπου την Τρίτη 12/5/2015. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργού Επικρατείας, συλλέχθηκαν, αξιολογήθηκαν, εξετάστηκαν, και συγκρίθηκαν 153 βιογραφικά σημειώματα υποψήφιων σε δύο στάδια, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών συνεντεύξεων.

Από την ανωτέρω διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την τελική επιλογή των μελών του Δ.Σ., ωστόσο, γίνεται φανερό ότι δεν τηρείται ούτε καν προσχηματικά, αυτό που κατά πλειοψηφία η Βουλή ψήφισε.

Αφενός, δόθηκε ελάχιστος χρόνος στους ενδιαφερομένους για την κατάθεση των αιτήσεών τους και αφετέρου, ακόμη και σήμερα (15/5/2015) δεν έχει μπει σε εφαρμογή η παρ.2 του άρθρ. 7 του Ν.4324/2015, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι ο Υπουργός Επικρατείας εισηγείται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων τα ονόματα των μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε., προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη των μελών της επιτροπής, σε εφαρμογή του αρθρ. 49Α του Κανονισμού της Βουλής.

Δεδομένου ότι κατά τις συζητήσεις στη Βουλή Το Ποτάμι είχε προτείνει πολύ συγκεκριμένα μέτρα διασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ προς αποφυγή διαιώνισης της εξάρτησης και του απόλυτου ελέγχου της από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Δεδομένου ότι η ίδια η E.B.U. σας εγκαλεί για την καταφανή, και έμπρακτη πλέον, πρόθεσή σας να ελέγξετε κομματικά το Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα της χώρας.

Ερωτάσθε:

1. Ποιοι ακριβώς εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις θέσεις του Δ.Σ. της ΕΡΤ κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας; Παρακαλούμε να μας κατατεθούν οι αιτήσεις τους μαζί με τα βιογραφικά τους.

2. Πόσοι και ποιοι υποψήφιοι επελέγησαν για το δεύτερο μέρος της διαδικασίας, δηλαδή τη συνέντευξη; Παρακαλούμε για την κατάθεση του εγγράφου της απόφασης της επιτροπής με τον κατάλογο των σχετικών ονομάτων.

3. Ποια ήταν τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των βιογραφικών των υποψηφίων κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας (shortlisting) και ποια κατά τη δεύτερη φάση των συνεντεύξεων; Πόσα και ποια από τα μέλη αυτών των επιτροπών είναι πιστοποιημένα στην διαδικασία αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού? Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τη σύνθεση των δύο επιτροπών.

4. Πότε προτίθεστε να συγκαλέσετε, έστω και εκ των υστέρων, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να προβούν οι βουλευτές - μέλη της, στην ακρόαση των επιλεγέντων για το ΔΣ της ΕΡΤ Α.Ε. και την έγκριση ή απόρριψή τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών

18 Μαΐου 2015