18 Απριλίου, 2018

Ανάγκη εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Ν. Ηλείας, ο βουλευτής του Ποταμιού κ. Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου), κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που αφορά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Συγκεκριμένα, έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια από τότε που θεσμοθετήθηκαν οι σχετικές διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης πυρκαγιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η Πυροσβεστική Διάταξη, που αφορά τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών, έχει εκδοθεί το 2000. Τόσο οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όσο και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όμως, με το πέρασμα των ετών έχουν αλλάξει σημαντικά, καθιστώντας έτσι επιτακτική την ανάγκη επικαιροποίησης του σχετικού πλαισίου από την ελληνική πολιτεία και την υιοθέτηση ολοκληρωμένων, σύγχρονων και αποτελεσματικότερων διαδικασιών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών»

Με αφορμή την εκδήλωση των πρώτων πυρκαγιών πριν ακόμα ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, φαίνεται να είναι σχεδόν απαραίτητη η δημιουργία από την πολιτεία ενός σύγχρονου ενιαίου κανονιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση τους.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αντιμετώπισης πυρκαγιών βασίζεται (1) στον Ν. 998/ 1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979), (2) στην υπ. αριθμ. 9 Πυροσβεστική Διάταξη και (3) στην τροποποίηση αυτής της Απόφασης αριθμ. 9A/2005 (ΦΕΚ 1554/Β/2005). Με βάση το πλαίσιο αυτό, για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις αλλά και για τις αγροτικές εκτάσεις οι απαγορεύσεις και οι ειδικές ρυθμίσεις καθορίζονται με την υπ. αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη.

Σύμφωνα με αυτή μεταξύ άλλων, επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής από 1ης Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου, για την εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης. Από 1ης Μαΐου ξεκινά η αντιπυρική περίοδος, ο καθορισμός της οποίας σε κάθε περιοχή γίνεται με σχετική απόφαση της Υπηρεσίας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης της εκάστοτε περιοχής.

Παρατηρείται ότι σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας η σχετική απόφαση μπορεί να παρατείνει την αντιπυρική περίοδο, έτσι για παράδειγμα στον Ν. Εύβοιας τα σχετικά μέτρα προστασίας ξεκινούν από την 1η Απριλίου.

Δεδομένου ότι τόσο οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όσο και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο, έχουν αλλάξει σημαντικά από τότε που θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο που αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Δεδομένου ότι σημειώνονται μεγάλες πυρκαγιές και εκτός της αντιπυρικής περιόδου.

Δεδομένου ότι εδώ και χρόνια θα έπρεπε να έχουμε υιοθετήσει ένα σύστημα τεμαχισμού των κλαδεμάτων και αξιοποίησής τους ως βελτιωτικών εδάφους με την πρόσμιξη κατάλληλα επεξεργασμένης λυματολάσπης από τους βιολογικούς καθαρισμούς, που πλην των άλλων, θα είχε περιορίσει σημαντικά την ανάγκη καύσης στην ύπαιθρο.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Προτίθεστε να προχωρήσετε στον εκσυγχρονισμό του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου που θα αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών;

2. Με ποιες ενέργειες σκοπεύετε να εξασφαλίσετε την καλύτερη συνεργασία και συντονισμό όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών για πιο έγκαιρη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών;

3. Το πυροσβεστικό σώμα είναι επαρκώς στελεχωμένο και έχει στην διάθεσή του τα κατάλληλα μέσα εν όψει έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου;
Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου