2 Αυγούστου, 2016

Αδιαφάνεια στη μεταφορά των κεφαλαίων/αποθεματικών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην HSBC Γερμανίας

Γιατί δόθηκε άδεια εν μέσω capital controls να μεταφερθούν αποθεματικά ύψους 430 εκ. ευρώ της Αγροτικής Ασφαλιστικής στη Γερμανία; Γιατί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας απείχε από τον ρόλο που του επεφύλασσε ο νόμος, να τεθούν, δηλαδή, υπό την έγκρισή του οι αλλαγές που έγιναν στην νέα σύμβαση μεταξύ της Αγροτικής Ασφαλιστικής και της MUNICH RE; Αυτά ρωτούν, μεταξύ άλλων, 4 βουλευτές (Γ.Αμυράς, Σ.Δανέλλης, Γ.Μαυρωτάς, Ι.Φωτήλας) του Ποταμιού σε ερώτησή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Συγκεκριμένα η αρχική συμφωνία πώλησης των μετοχών της Αγροτικής Ασφαλιστικής (Αύγουστος 2014) αναθεωρήθηκε λόγω μεταβολής των οικονομικών μεγεθών τον Ιανουάριο 2016. Το Ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα ενέκρινε εκ νέου τους όρους της επικαιροποιημένης σύμβασης προτού αυτή γίνει αποδεκτή από την τράπεζα.

Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, και εν τω μεταξύ γίνονται ενέργειες όπως η έγκριση από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για την προσθήκη της HSBC ως θεματοφύλακα της Εταιρείας για τη μεταφορά τίτλων και μετοχών (των οποίων μεγάλο μέρος τους ήταν επενδεδυμένο στην ελληνική χρηματαγορά).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Θέμα: Αδιαφάνεια στη μεταφορά των κεφαλαίων/αποθεματικών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην HSBC Γερμανίας

Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το από 14/08/2014 Δελτίο Τύπου της Τράπεζας Πειραιώς, η Τράπεζα ανακοίνωσε τη συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στη θυγατρική της MUNICH RE την Ασφαλιστική ERGO Insurance Group. Το ύψος του τιμήματος ορίζεται στα 90,1 εκ. ευρώ και προβλέπεται η αναπροσαρμογή του με τη βελτίωση της καθαρής θέσης του.

Περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα στις 08/01/2016, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει ότι λόγω του χρόνου που μεσολάβησε και της μεταβολής των οικονομικών μεγεθών και των προοπτικών της πωλούμενης εταιρίας, οι συμβαλλόμενοι θα πρέπει να επικαιροποιήσουν ορισμένα συμβατικά σημεία πριν γίνει η οριστική μεταβίβαση. Ειδικότερα αναφέρει ότι «εάν οι αλλαγές που απαιτούνται αποκλίνουν σημαντικά από τα προβλεπόμενα στην υπογραφείσα σύμβαση, τότε οι τροποποιήσεις θα τεθούν εκ νέου προς έγκριση στο ΤΧΣ πριν την αποδοχή τους από την Τράπεζα».

Στις 25/05/2016 τροποποιείται ουσιώδης όρος του συμφωνητικού του 2014 χωρίς την έγκριση του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όπου και προστέθηκε ο όρος μεταφοράς του συνόλου των αποθεματικών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής ύψους 430 εκ. ευρώ περίπου στην ΗSBC Γερμανίας. Δυο μήνες αργότερα, στις 22/07/2016 ρευστοποιήθηκαν όλοι οι τίτλοι και εστάλησαν στην HSBC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 05/07/2016 δόθηκε έγκριση από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για την προσθήκη της HSBC ως θεματοφύλακα της Εταιρείας για τη μεταφορά τίτλων και μετοχών (των οποίων μεγάλο μέρος τους ήταν επενδεδυμένο στην ελληνική χρηματαγορά), γεγονός που σηματοδοτεί την αποεπένδυση της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Τράπεζας Πειραιώς στη σύμβαση προβλέπεται η αναπροσαρμογή του τιμήματος αναλόγως της βελτίωσης της καθαρής της θέσης, η οποία ενδεικτικά τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν 112,7 εκ. ευρώ.

Κύριε Υπουργέ, βάσει των προεκτεθέντων, προκύπτει ότι οι διαδικασίες πώλησης δεν έχουν τηρηθεί στο σύνολό τους, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δική σας συγκατάθεση στη συνέχιση μιας αδιαφανούς κατάστασης, που εγείρει πολλά ερωτηματικά.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:

1. Έχει ελεγχθεί η αρχική σύμβαση και η τροποποίησή της και οι διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα στις δυο συμβάσεις; Ζητούμε να κατατεθούν και οι δυο συμβάσεις.

2. Γιατί δεν υποβλήθηκε εκ νέου προς έγκριση η τροποποίηση, σύμφωνα με την οποία ορίζεται θεματοφύλακας η HSBC Γερμανίας για τη μεταφορά όλων των αποθεματικών της Εταιρείας, στο ΤΧΣ όπως ρητώς προβλεπόταν και είχε η ίδια η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώσει ότι θα πράξει;

3. Γιατί δόθηκε άδεια εν μέσω capital controls να μεταφερθούν τελικά τα αποθεματικά ύψους 430 εκ. ευρώ στη Γερμανία;

4. Γιατί στην ίδια τροποποίηση της 25/05/2016 προστέθηκε ο εκβιαστικός όρος ότι εάν δεν υλοποιηθεί η μεταφορά των αποθεματικών/κεφαλαίων της Εταιρείας στο εξωτερικό, τότε η Εταιρεία στις 31/12/2016 θα τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Αμυράς
Β΄ Αθηνών
Σπύρος Δανέλλης
Ηρακλείου
Γιώργος Μαυρωτάς
Αττικής
Ιάσονας Φωτήλας
Αχαΐας