19 Σεπτεμβρίου, 2016

Ερωτηματικά για τη διαχείριση και το μέλλον της Τράπεζας Αττικής

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα διαχείριση και κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Αττικής, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, καθώς και την ολοκλήρωση του σχετικού πορίσματος ελέγχου, το οποίο πρόκειται να δοθεί στη δικαιοσύνη, κατέθεσε η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με το Ποτάμι, Κατερίνα Μάρκου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο πόρισμα διαπιστώνεται η χορήγηση δανείων χωρίς να τηρούνται επαρκώς τα δέοντα τραπεζικά κριτήρια, όσον αφορά ιδιαιτέρως τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών αλλά και τις αναγκαίες εξασφαλίσεις. Παράλληλα, παραμένει ακάλυπτο το ποσό των 70 εκ. ευρώ εποπτικών κεφαλαίων Tier 1 για τη συμπλήρωση του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας αύξησης μετοχικούς κεφαλαίου της τράπεζας, από το Δεκέμβριο του 2015 (βλ. Ανακοινώσεις Τράπεζας Αττικής 4/3/2016 και 27/7/2016).

Δεδομένου ότι στην Τράπεζα Αττικής τηρούνται καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και οι λογαριασμοί του ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών, υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία σχετικά με το μέλλον της τράπεζας, τονίζει η βουλευτής.

Ρωτά, λοιπόν, τον Υπουργό Οικονομικών ποια είναι η πορεία του εγχειρήματος άντλησης του εναπομένοντος ποσού των 70 εκ. ευρώ για την πλήρη κάλυψη του απαιτούμενου εποπτικού κεφαλαίου. Επιπλέον, ζητά στοιχεία για το σύνολο των χορηγήσεων δανείων και εγγυητικών επιστολών από την ημέρα που εντοπίστηκε το παραπάνω κενό, ποιοι είναι οι λήπτες των δανείων και εγγυητικών επιστολών και ποιο είναι το σύνολο των εγγυήσεων που έλαβε η τράπεζα για την εξασφάλιση των δανείων αυτών καθώς και ποια είναι η επίπτωση των παραπάνω στις απαιτήσεις εποπτικών κεφαλαίων. Τέλος, ζητά να μάθει ποιες ενέργειες έχουν γίνει από τη διοίκηση της τράπεζας για τη διασφάλιση των χρημάτων των καταθετών ως προς την αντιστάθμιση των όποιων κεφαλαιακών απαιτήσεων προέκυψαν από τα χορηγούμενα δάνεια και εγγυητικές επιστολές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ σε συνδυασμό με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΣ τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Ερωτηματικά για τη διαχείριση και το μέλλον της Τράπεζας Αττικής

Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Αττικής καθώς και η ολοκλήρωση του σχετικού πορίσματος ελέγχου της τράπεζας που διενήργησε από κοινού η Τράπεζα της Ελλάδος με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ, πόρισμα το οποίο, όπως δήλωσε προ δύο ημερών ο Διοικητής της ΤτΕ, πρόκειται να δοθεί στη δικαιοσύνη, επαναφέρουν στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα διαχείρισης και κεφαλαιακής επάρκειας που αντιμετωπίζει η τράπεζα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο πόρισμα διαπιστώνεται η χορήγηση δανείων χωρίς να τηρούνται επαρκώς τα δέοντα τραπεζικά κριτήρια, όσον αφορά ιδιαιτέρως τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών αλλά και τις αναγκαίες εξασφαλίσεις. Παράλληλα, παραμένει ακάλυπτο το ποσό των 70 εκ. ευρώ εποπτικών κεφαλαίων Tier 1 για τη συμπλήρωση του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας αύξησης μετοχικούς κεφαλαίου της τράπεζας, από το Δεκέμβριο του 2015 (βλ. Ανακοινώσεις Τράπεζας Αττικής 4/3/2016 και 27/7/2016).

Δεδομένου ότι στην Τράπεζα Αττικής τηρούνται καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων αλλά και οι λογαριασμοί του ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών, υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία σχετικά με το μέλλον της τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1. Ποια η πορεία του εγχειρήματος άντλησης του εναπομένοντος ποσού των 70 εκ. ευρώ για την πλήρη κάλυψη του απαιτούμενου εποπτικού κεφαλαίου;

2. Ποιο το σύνολο των χορηγήσεων δανείων και εγγυητικών επιστολών που έχει χορηγήσει η τράπεζα από την ημέρα που εντοπίστηκε το κενό αυτό στην κάλυψη του μετοχικού και εποπτικού κεφαλαίου, ποιοι είναι οι λήπτες των δανείων και εγγυητικών επιστολών και ποιο είναι το σύνολο των εγγυήσεων που έλαβε η τράπεζα για την εξασφάλιση των δανείων αυτών;

3. Ποια είναι η επίπτωση των παραπάνω δανείων και χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών στις απαιτήσεις εποπτικών κεφαλαίων, ως σύνολο και για κάθε δάνειο/εγγυητική επιστολή χωριστά;

4. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η διοίκηση της τράπεζας για τη διασφάλιση των χρημάτων των καταθετών ως προς την αντιστάθμιση των όποιων κεφαλαιακών απαιτήσεων προέκυψαν από τα χορηγούμενα δάνεια και εγγυητικές επιστολές και ποιες οι προοπτικές άμεσης ολοκλήρωσης των ενεργειών αυτών;

Και παρακαλείστε δε όπως καταθέσετε στη Βουλή τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τα παραπάνω.

Η ερωτώσα βουλευτής
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης