19 Σεπτεμβρίου, 2016

Διαγωνισμός παρωδία χωρίς έλεγχο «πόθεν έσχες»;

Στο φιάσκο, που εξελίσσεται η διεξαγωγή του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, αναφέρεται με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Επικρατείας ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, που όφειλε να διενεργήσει τον έλεγχο της προέλευσης και του τρόπου ανάκτησης των οικονομικών μέσων, που θα διαθέσουν για την απόκτηση των αδειών, οι προσωρινοί υπερθεματιστές αρκέστηκε μόνο σε μια απλή δήλωση προέλευσης των περιουσιακών τους στοιχείων. Για το λόγο αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, για ποιους λόγους δεν έγινε ουσιαστικός έλεγχος του «πόθεν έσχες» και εάν η εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που ανέλαβε να συνδράμει το έργο της, έκανε τον έλεγχο σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς και με ποιο αντίτιμο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Επικρατείας

Θέμα: Διαγωνισμός παρωδία για τις τηλεοπτικές άδειες χωρίς ουσιαστικό έλεγχο του «πόθεν έσχες» των υπερθεματιστών;

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες εξελίσσεται σε φιάσκο για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 216/ΔΔΣ/20.05.2016, «Πριν την ανακοίνωση του οριστικού υπερθεματιστή για κάθε δημοπρατούμενη άδεια, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διενεργεί έλεγχο της προέλευσης και του τρόπου ανάκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσουν για την απόκτηση των αδειών οι προσωρινοί υπερθεματιστές». Η προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπει ότι τον κάνει η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και κρατάει πέντε μέρες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα όμως, η αρμόδια Επιτροπή ζήτησε μόνο μια απλή δήλωση της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων από τους υπερθεματιστές επιχειρηματίες, όπου δεν αναφέρεται μάλιστα πουθενά το ποσό το οποίο θα πρέπει να δικαιολογήσουν. Έτσι, εμφανίζεται ένας εκ των τεσσάρων υπερθεματιστών να δηλώνει ως εγγύηση για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού βοσκοτόπια, μερικά εκ των οποίων μάλιστα είναι διαφιλονικούμενα, και που σε κάθε περίπτωση δεν εκτιμώνται στην τιμή που ο ίδιος ο υπερθεματιστής δηλώνει, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά.

Ο ίδιος μάλιστα ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής που διενέργησε τον διαγωνισμό παραδέχθηκε ότι δεν έγινε έλεγχος του «Πόθεν Έσχες» των τεσσάρων υπερθεματιστών αλλά μόνο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας που κατατέθηκαν.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους δεν έγινε ουσιαστικός έλεγχος του «πόθεν έσχες» των υπερθεματιστών επιχειρηματιών από την αρμόδια Επιτροπή αλλά έγινε δεκτή μόνο δήλωση των περιουσιακών στοιχείων; Θα επανεξετάσει τη δήλωση «πόθεν έσχες» που, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, μόνο ουσιαστικά δεν έγινε ή θα επιτρέψει την αδιαφάνεια στη διαγωνιστική διαδικασία;

2. Η εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που ανέλαβε να συνδράμει τη διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων έκανε τον απαιτούμενο έλεγχο, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς; Με ποιο αντίτιμο;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας