τοπική αυτοδιοίκηση

Παναγιώτης Βλάχος
Δημήτρης Τσιόδρας
Ολυμπία Αναστασοπούλου
Γιώργος Μαυρωτάς
Το Ποτάμι
Ευαγγελία Μιμίκου
Γρηγόρης Ψαριανός
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Το Ποτάμι Πειραιά
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης