τοπική αυτοδιοίκηση

Γρηγόρης Ψαριανός
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Το Ποτάμι Πειραιά
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Σπύρος Λυκούδης
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Το Ποτάμι