4 Απριλίου, 2017

Περιττή γραφειοκρατία στην έκδοση πιστοποιητικών

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την έκδοση πιστοποιητικών από τα δημοτολόγια Καλλικρατικών Δήμων υπέβαλλε ο βουλευτής Α΄ Αθήνας και Αντιπρόεδρος της Βουλής με το Ποτάμι, Σπύρος Λυκούδης.

Παρά το γεγονός ότι το φυσικό αρχείο των συγχωνευμένων Δήμων υπάρχει καταχωρημένο σε ηλεκτρονική μορφή στα ενοποιημένα πληροφοριακά συστήματα των Καλλικρατικών Δήμων, για τα οποία δαπανήθηκαν χιλιάδες ευρώ με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. και η έκδοση πιστοποιητικών μπορεί να γίνει από τα κατά τόπους γραφεία των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών αφαιρούν την δυνατότητα αυτή προκαλώντας επιπρόσθετη ταλαιπωρία στους πολίτες.

Ο Σπύρος Λυκούδης ζητά από τον Υπουργό να του απαντήσει, αν πρόκειται να προχωρήσει σε απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών, καθώς και τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της περιττής γραφειοκρατίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:   

Θέμα: «Σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών από τα δημοτολόγια των Καλλικρατικών Δήμων»

Μετά την ψήφιση του ν. 3852/2010 (ν. Καλλικράτη), για τη συνένωση των Δήμων, ενοποιήθηκαν και τα πληροφοριακά συστήματα των συνενωθέντων Δήμων και Κοινοτήτων. Σύμφωνα με το π.δ 497/1991/(180 Α'), το Δημοτολόγιο τηρείται σε κάθε Δήμο. Συνεπώς μετά τη συνένωση των Δήμων, το φυσικό αρχείο των συγχωνευμένων Δήμων είτε καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά εξ αρχής όπου δεν ήταν σε ηλεκτρονική μορφή είτε ενοποιήθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα των «Καποδιστριακών Δήμων» σε ενιαία βάση δεδομένων στην έδρα των νέων Δήμων, στους οποίους μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα διαχείρισης του φυσικού αρχείου.

Μετά και τη συστηματική προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, υπηρεσιών των Δήμων και του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και αφού δαπανήθηκαν πολλές χιλιάδες ευρώ από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε., η έκδοση των πιστοποιητικών δημοτολογίου γίνεται απευθείας από την ενιαία βάση δεδομένων Δημοτολογίου(ηλεκτρονικό δημοτολόγιο) του κάθε Δήμου και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ανατρέχουν στο φυσικό αρχείο, παρά μόνο σε μία και μοναδική περίπτωση που αφορά το πιστοποιητικό «εγγυτέρων συγγενών». Το πρόβλημα ωστόσο εντοπίζεται στο γεγονός ότι με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου δεν δίνεται η δυνατότητα έκδοσης των πιστοποιητικών απευθείας από τα κατά τόπους γραφεία των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων, παρόλο που η ηλεκτρονική διασύνδεσή τους με την έδρα των Δήμων είναι καθιερωμένη εδώ και χρόνια. Συνεπώς οι πολίτες είναι αναγκασμένοι να ανατρέχουν στην έδρα των Δήμων, ή στα ΚΕΠ ή να καταθέτουν αίτηση στα γραφεία των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων, τα οποία έχουν τον ρόλο του μεσάζοντα, καθώς διαβιβάζουν το αίτημα των ενδιαφερόμενων στην έδρα του Δήμου, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για την έκδοση ενός πιστοποιητικού.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιο είναι το σχέδιο του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της περιττής γραφειοκρατίας που δημιουργήθηκε με την έκδοση των εγκυκλίων σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών;

Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών από το ηλεκτρονικό δημοτολόγιο του κάθε Δήμου, ώστε να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται στον τόπο διανομής τους (στις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες) ταχύτερα, χωρίς ανάγκη μετακίνησης και χωρίς κωλυσιεργία;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Λυκούδης – Α΄ Αθήνας