Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μίλτος Κύρκος
Γιώργος Γραμματικάκης
Μίλτος Κύρκος
Γιώργος Γραμματικάκης
Σπύρος Δανέλλης
Μίλτος Κύρκος
Γιώργος Μαυρωτάς
Μίλτος Κύρκος
Γιώργος Γραμματικάκης
Μίλτος Κύρκος