αξιολόγηση

Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γιώργος Μαυρωτάς
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Γιώργος Αμυράς
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Σταύρος Θεοδωράκης
Κωστής Μπιτζάνης
Το Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Γρηγόρης Ψαριανός
12345...10...»