αναπηρία

Γιώργος Μαυρωτάς
Τομέας Πρόνοιας και Αναπηρίας
Βασίλης Χαρόπουλος
Το Ποτάμι
Τομέας Πρόνοιας και Αναπηρίας
Τομέας Πρόνοιας και Αναπηρίας
Τομέας Πρόνοιας και Αναπηρίας
Γιώργος Μαυρωτάς
Το Ποτάμι