3ο Συνέδριο

Σύνεδρος
Γιώργος Γκαρής
Ποτάμι
Τάκης Φραγκούλης
Παντελής Αβραμίδης
Νίκος Βιτώρος
Σύνεδρος
Θανάσης Χειμωνάς
Γιώργος Μαυρωτάς
Ποτάμι