11 Νοεμβρίου, 2015

Μεγάλη συνάντηση των αντιπροσώπων

Η απάντηση του Ποταμιού στις κομματικές ελίτ.

Το Ποτάμι, γεννήθηκε μέσα στην κρίση. Δεν υπήρξε όμως ποτέ μέρος της. Και κυρίως ποτέ δεν ακολούθησε την οδό που επέλεξαν τα κόμματα του παλαιού πολιτικού συστήματος στη μικρή, αλλά απ’ όλες τις απόψεις ξεκάθαρη διαδρομή του.

Από την αρχή στόχος μας ήταν η συμμετοχή όσων γίνεται περισσότερων ανθρώπων που θα διαφυλάξουν τις ιδέες πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η δημιουργία αυτού του Κινήματος. Δεν είχαμε παλινωδίες, διατηρήσαμε τους στόχους μας αναλλοίωτους και παραμείναμε με συνέπεια στις θέσεις μας. Αποφασίσαμε να λάβουμε πρωτοβουλίες και να πείσουμε ανθρώπους ικανούς να ενταχθούν στην πολιτική είτε ως υποψήφιοι, είτε ως υποστηρικτές των θέσεων μας. Τώρα όμως ήρθε η ώρα οι ιδέες, οι θέσεις και οι στόχοι να εμπλουτιστούν με καινοτόμες δομές, όπου θα εκπροσωπείται στο σύνολό της η ελληνική κοινωνία. Να εφαρμόσουμε πρωτοποριακές ιδέες με δημοκρατικό υπόβαθρο.

Οι εθελοντές του Ποταμιού, αναδεικνύονται και έχουν κυρίαρχο ρόλο, μέσω της εκλογής των μελών της Μεγάλης Συνάντησης των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ). Μιας ομάδας 300 πολιτών που θα είναι η μικρογραφία του Κινήματός μας. Τα μέλη της ΜΕΣΥΑ που θα εκλεγούν θα αντιπροσωπεύουν απευθείας τις Τοπικές Ομάδες Εθελοντών, τους Τομείς Πολιτικής, τις Κοινότητες της Επιτροπής Νεολαίας και της Επιτροπής Διαλόγου ενώ θα λάβουν μέρος οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του Κινήματος. Αυτό θα είναι το 70% της ΜΕΣΥΑ. Ένα μικρότερο μέρος (20%) θα επιλεγεί από τα μέλη της Επιτροπής Αξιοποίησης και Αξιολόγησης Στελεχών (ΕΑΑΣ), για να εκπροσωπηθούν όχι μόνο όσο γίνεται περισσότερες γυναίκες, αλλά και νέοι άνθρωποι, καθώς και εκπρόσωποι ευπαθών ομάδων και εκπρόσωποι κοινοτήτων του εξωτερικού. Τέλος ένα μικρό μέρος της ΜΕΣΥΑ (10%) θα επιλεγεί από τον επικεφαλής, όχι για να φροντίσει τους «δικούς του» ανθρώπους, αλλά για να δώσει την ευκαιρία και σε προσωπικότητες ή στελέχη κινήσεων που συνεργάζονται με το Ποτάμι να λάβουν μέρος στον κεντρικό του θεσμό. Η συγκρότηση του ανώτερου συλλογικού οργάνου του Κινήματος απευθείας από τους εθελοντές και όχι μέσω «τρίτων» αποτρέπει την γραφειοκρατικοποίηση του Κινήματος. Παράλληλα η δυνατότητα των εθελοντών να αντικαθιστούν τους αντιπροσώπους τους στην ΜΕΣΥΑ αποτρέπει την δημιουργία νομενκλατούρας και «ηγετικής τάξης» που θα αποφασίζει αποκομμένη από την βάση. Οι εθελοντές είναι μονίμως παρόντες, είτε μέσω των εκπροσώπων τους είτε με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες αποφασιστικού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα. Αντί δηλαδή του «λενιστικού τρόπου οργάνωσης» που επιβάλλουν όλα τα άλλα πολιτικά σχήματα της χώρας, το Ποτάμι επιλέγει την άμεση εμπλοκή της «βάσης» στις αποφάσεις του, κάνοντας έτσι ποιο ελκυστική την συμμετοχή των πολιτών.

Η ΜΕΣΥΑ, έχει τον κεντρικό λόγο στις αποφάσεις καθώς εκλέγει τον Γραμματέα Οργανωτικού του Κινήματος και όλες τις κεντρικές ομάδες υποστήριξης, όπως είναι ο Πολιτικός Σχεδιασμός, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών, η Επιτροπή Δεοντολογίας και η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών (ΕΑΑΣ), που εκλέγεται από τα μέλη της ΜΕΣΥΑ και αντιπροσωπεύει με πρόσωπα εγνωσμένου κύρους όλες τις Περιφέρειες, είναι άλλο ένα όργανο μάλλον προωθημένο για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα, καθώς έχει τον ρόλο του αξιολογητή.

Αξιολογεί τους εθελοντές, τα στελέχη του Κινήματος, τους υποψήφιους βουλευτές και ευρωβουλευτές του Κινήματος, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης των στελεχών σε θέματα δημόσιας παρουσίας, τεκμηρίωσης επί συγκεκριμένων πεδίων πολιτικής και θέσεων του Ποταμιού. Ταυτόχρονα τα ίδια τα μέλη της «αξιολογούνται» και αυτά καθώς υποβάλλουν ετήσιο απολογισμό στη ΜΕΣΥΑ.

Η δημοκρατία δεν είναι κενό γράμμα στο Ποτάμι. Οι Τομείς πολιτικής είναι αυτοί που αποφασίζουν για τα πολιτικά ζητήματα του γνωστικού τους αντικειμένου. Ενώ η Πολιτική Συνέλευση μελετά τις στρατηγικές κινήσεις του Κινήματος.

Οι νεανικές Κοινότητες χωρίς πατερούληδες και καθοδηγητές είναι αυτές που αποφασίζουν για όλα τα θέματα που αφορούν την ζωή των νέων. Και ήδη σε όλη την χώρα δημιουργούνται νεανικές αλλά και θεματικές Κοινότητες, ένας σύγχρονος τρόπος οργάνωσης που ακολουθούν τα σύγχρονα «μεταιντερνετικά» ευρωπαϊκά κόμματα.

Το Ποτάμι τολμά και πάλι. Όπως όταν γεννήθηκε, είδε τα πράγματα από διαφορετική οπτική και δεν χάιδεψε αυτιά, έτσι και τώρα συνεχίζει. Για να εμπνεύσει και να δώσει συνέχεια σε μια προσπάθεια που ανήκει πρώτα απ’ όλα στους εθελοντές του. Και γι’ αυτό θα πετύχει και θα βρίσκεται μπροστά απ’ όλους. Το Ποτάμι θέλει, άρα μπορεί.

Διαβάστε ολόκληρη την Πρόταση Οργάνωσης του Ποταμιού εδώ