4 Ιουνίου, 2015

Το Υπουργείο Εργασίας ακυρώνει το Υπουργείο Παιδείας και το ΣΑΕΠ για την αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών πανεπιστημίων

Συζητήθηκε στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας του Ποταμιού Ιάσονα Φωτήλα προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών πανεπιστημίων από το Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Συζητήθηκε στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας του Ποταμιού Ιάσονα Φωτήλα προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών πανεπιστημίων από το Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Στην πρωτολογία του ο βουλευτής αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης με την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του Π.Δ 38/2010 της Κοινοτικής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 (όπως αυτή τροποποιήθηκε με τους νόμους 4093/12, 4113/13 και 4260/14) με την οποία τα πτυχία αλλοδαπών πανεπιστημίων εξομοιώνονται με τα πτυχία των αντίστοιχων ελληνικών ως προς τις εργασιακές σχέσεις των μισθωτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μετά από απόφαση του Σ.Α.Ε.Π (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων). Εντούτοις ανέφερε, πως εξακολουθούν να υφίστανται φορείς του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, όπως Υπουργεία, τράπεζες και επιμελητήρια, οι οποίοι δεν αποδέχονται ως τυπικά προσόντα τα διπλώματα σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ξένα πανεπιστήμια κρατών –μελών τους Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν τύχει αναγνώρισης από το Σ.Α.Ε.Π.

Με έκπληξη ο βουλευτής άκουσε τον υπουργό να ισχυρίζεται πως, οι συνεδριάσεις του ΣΑΕΠ σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας και η συνακόλουθη βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που αποδίδουν, δεν έχουν καμία αξία καθώς ο κ. Σκουρλέτης υποστήριξε εσφαλμένα ότι η αναγνώριση αυτή δεν είναι αρκετή αλλά χρειάζεται και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν αναγνωρίζει έτσι την πολιτική αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας αλλά ακόμα και του ΑΣΕΠ (που στο προσοντολόγιό του αναγνωρίζει, έστω και ως αδιαβάθμητα, τα πτυχία του ΣΑΕΠ). Αναρωτιόμαστε αν ο κ. Μπαλτάς συμφωνεί με τις θέσεις αυτές του Υπουργείου Εργασίας που ακυρώνουν ουσιαστικά την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας.

Στη δευτερολογία του ο βουλευτής επισήμανε την εσφαλμένη ενημέρωση του Υπουργού καθώς και την αυθαίρετη- καταχρηστική και εν τέλει παράνομη ερμηνεία του συγκεκριμένου νόμου, δείχνοντάς επακριβώς την νομοθεσία που προβλέπει το ΣΑΕΠ και όχι τον ΔΟΑΤΑΠ ως εκείνη την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Παιδείας που αναγνωρίζει την επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης και για τα μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Επισήμανε τον κίνδυνο η χώρα μας να καταδικαστεί εκ νέου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση προσφυγής αποφοίτων με βεβαίωση από το ΣΑΕΠ οι οποίοι αναγκάζονται πλέον να καταφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσουν τα αυτονόητα εργασιακά τους δικαιώματα.

Δείτε το βίντεο της συζήτησης εδώ:

[youtube id="Wy1oNzdca8Y"]

*Ο Ιάσονας Φωτήλας είναι βουλευτής Αχαΐας

4 Ιουνίου 2015