6 Ιουλίου, 2016

Το Υπ. Παιδείας κατά λάθος ή εσκεμμένα ξεχνά να διαβάσει συνολικά τους νόμους;

Η «αμεροληψία» φαίνεται να είναι άγνωστη λέξη στο Υπουργείο Παιδείας, αφού πιστεύει ότι η συμμετοχή δύο ατόμων με συγγένεια δευτέρου βαθμού σε συνεδρίαση της Κοσμητείας δεν είναι μεμπτή. Σε σχετική ερώτηση του Ιάσονα Φωτήλα, βουλευτή Αχαΐας του Ποταμιού, σχετικά με τη συμμετοχή δύο αδελφών σε συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το Υπουργείο «ξέχασε» να διαβάσει το σύνολο της νομοθεσίας.

Πράγματι, τόσο ο Κοσμήτορας όσο και ο Πρόεδρος ενός τμήματος της Σχολής – ακόμη και αν αυτός είναι ορισμένος- είναι μέλη της Κοσμητείας. Μπορούν, όμως, να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στην ίδια συνεδρίαση; Εδώ, λοιπόν, το Υπουργείο πρέπει να διαβάσει καλύτερα το νόμο, γιατί το βασικό θέμα είναι η συμμετοχή στις συνεδριάσεις – κάτι το οποίο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Ν. 4009/2011, δεν επιλύει ο Οργανισμός Ιδρυμάτων, αλλά ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

Μπορούν, λοιπόν, τα αδέλφια να ανήκουν στην Κοσμητεία, αλλά στις συνεδριάσεις, όταν παρευρίσκεται το ένα στη θέση του άλλου, πρέπει να βρίσκεται ο αναπληρωτής του. Και είναι λογικό! Γιατί αλλιώς πόσο αδέκαστες θα ήταν οι αποφάσεις, κυρία Υπουργέ;

Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας