30 Ιανουαρίου, 2018

Το οικολογικό έγκλημα της ρύπανσης του φαραγγιού του Βενεράτου συνεχίζεται

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Με ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό, επανέρχεται ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, αναφορικά με την ρύπανση του φαραγγιού στο Βενεράτο από τα λύματα υπερκείμενων χωριών. Η ρύπανση στο εν λόγω σημείο αποτελεί μόνιμη απειλή για τη δημόσια υγεία στην περιοχή, αλλά και υποβαθμίζει το σπάνιο αυτό υγροβιότοπο της Κρήτης.

Στην ερώτησή του ο βουλευτής τονίζει, πως το οικολογικό έγκλημα που συντελείται στο Φαράγγι του Βενεράτου οφείλεται στο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των δικτύων σύνδεσής του με όλα τα σημεία των οικισμών, παρά τους προγραμματισμούς των εμπλεκόμενων φορέων (η ολοκλήρωση του έργου υπολογιζόταν ότι θα είχε υλοποιηθεί στις αρχές του 2018).

Καθώς οι αναβολές και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου καθιστούν την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη και έχουν πλήξει έντονα την ευρύτερη τοπική κοινωνία, ο βουλευτής καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πορεία ολοκλήρωσης του έργου και πού οφείλονται οι καθυστερήσεις για την τελική υλοποίησή του.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Το οικολογικό έγκλημα της ρύπανσης του φαραγγιού του Βενεράτου συνεχίζεται»

Με την παρούσα ερώτησή μου επανέρχομαι σε συνέχεια προηγούμενης που είχα καταθέσει (6697/27.6.17), σχετικά με το οικολογικό έγκλημα που εξακολουθεί να συντελείται στο Φαράγγι του Βενεράτου.

Συγκεκριμένα, το φαράγγι του Βενεράτου, το οποίο θεωρείται μια όαση φυσικού περιβάλλοντος για το Ν. Ηρακλείου, αλλά και για ολόκληρη την Κρήτη, συνεχίζει να υποβαθμίζεται, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και αισθητικά, καθώς έχει μετατραπεί σε χώρο απόρριψης λυμάτων από τους υπερκείμενους οικισμούς.

Βασική αιτία του προβλήματος είναι οι συνεχόμενες αναβολές της κατασκευής των συμπληρωματικών παρεμβάσεων στο έργο. Ειδικότερα, ο βιολογικός καθαρισμός στο Βενεράτο άρχισε να λειτουργεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των αναγκαίων αγωγών, που θα μετέφεραν τα λύματα της περιοχής στη μονάδα. Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης είναι η μόλυνση τόσο των υπογείων, όσο και των επιφανειακών υδάτων.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που λάβαμε από τα ερωτώμενα Υπουργεία, την ευθύνη για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών, την καλή κατάσταση και λειτουργία τους έχουν οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς. Σύμφωνα με τους προγραμματισμούς της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) το πρόβλημα επρόκειτο να αντιμετωπιστεί με την άμεση δημοπράτηση του έργου κατασκευής συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων του Οικισμού της Αυγενικής. Με την ολοκλήρωση του έργου, στις αρχές του 2018, όλες οι ποσότητες οικιακών λυμάτων των Οικισμών Βενεράτου, Αυγενικής, Κερασιών προβλέπονταν ότι θα κατέληγαν στην ήδη λειτουργούσα εγκατάσταση. Σήμερα ωστόσο, τα λύματα εξακολουθούν να καταλήγουν ανεξέλεγκτα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, στον ποταμό Απόλλωνα και σε περιοχές μοναδικού φυσικού κάλλους.
Δεδομένου ότι οι αναβολές και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου καθιστούν την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη και έχουν πλήξει έντονα την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Δεδομένου ότι είναι άμεση ανάγκη να σταματήσει η ρύπανση του φαραγγιού, προκειμένου ο υγρότοπος να ξαναβρεί την οικολογική του ισορροπία καθώς η διαφύλαξη του φαραγγιού του Βενεράτου αποτελεί υποχρέωση των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Δεδομένου ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι των υπερκείμενων χωριών (Αυγενική, Βενεράτο, Δαφνές, Κεράσια, Κυπαρίσσι και Σίβα) ζητούν απεγνωσμένα την ολοκλήρωση του αποχετευτικού έργου, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Αν γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πορεία ολοκλήρωσης του έργου και που οφείλονται οι καθυστερήσεις για την τελική υλοποίησή του;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου