4 Ιουλίου, 2016

Τι θα γίνει με τους απολυμένους των Σούπερ Μάρκετ Λάρισα;

Το θέμα της χορήγησης του επιδόματος αλληλεγγύης σε όλους τους απολυμένους της εταιρείας «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα», αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο βουλευτής Λάρισας με το Ποτάμι, κ. Κώστας Μπαργιώτας.

Η εταιρεία «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα» υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην περιοχή και η πτώχευσή της στις αρχές του 2015 λόγω της οικονομικής κρίσης, άφησε άνεργους – σε διαφορετικές χρονικές φάσεις – 557 εργαζόμενους. Μια μερίδα των εργαζομένων, οι οποίοι είχαν απολυθεί πριν η εταιρία κηρύξει πτώχευση, είχαν προσφύγει στην Δικαιοσύνη, όπου και δικαιώθηκαν. Όμως βρέθηκαν εξαιτίας αυτής της απόφασης σε ένα καθεστώς «ιδιότυπης ομηρίας». Ενώ συνάδελφοί τους, που δεν είχαν απολυθεί πριν την πτώχευση της εταιρείας, έχουν λάβει το επίδομα αλληλεγγύης – το οποίο αντιστοιχεί σε τρεις μισθούς – οι συγκεκριμένοι δεν το έχουν πάρει, χωρίς την ίδια στιγμή να παίρνουν σαφή απάντηση από τον ΟΑΕΔ, για ποιο λόγο γίνεται αυτό.

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για την ενίσχυση των συγκεκριμένων απολυμένων εργαζομένων, είναι η έγκριση, από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για επιχορήγηση ύψους 6,468εκ.€ του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση», με το οποίο, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «μπορεί να χρηματοδοτηθεί έως και το 60% του κόστους σχεδίων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας, να λάβουν υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης και να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση». Αναμένεται όμως, η απόφαση από την ελληνική Πολιτεία για την ελληνική συμμετοχή που ανέρχεται στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την ουσιαστική και μόνιμη διέξοδο στην ανεργία, που βιώνουν οι εν λόγω υπάλληλοι και είναι υποχρέωση της πολιτείας να το πράξει από τη στιγμή που το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτεται από Κοινοτικούς Πόρους.

Το Ποτάμι ρωτά τον υπουργό, αν σκοπεύει να προχωρήσει στην κάλυψη του 40% που απαιτείται για την ενεργοποίηση του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» με πόρους του ΠΔΕ, όπως έχει δεσμευθεί και αν ναι ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη του προγράμματος και σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε όλοι οι πρώην εργαζόμενοι των «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα» να λάβουν το επίδομα αλληλεγγύης που δικαιούνται.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τους απολυμένους των Σούπερ Μάρκετ Λάρισα»

Η εταιρεία «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα» υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην τοπική οικονομία. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης οδηγήθηκε στην πτώχευση με δικαστική απόφαση στις 02.04.2015. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρώην υπάλληλοι είναι πολλά. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών, που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά των απολύσεων που έγιναν πριν από το κλείσιμο της εταιρείας και δικαιώθηκαν, ζουν σε καθεστώς «ιδιότυπης ομηρίας». Ενώ συνάδελφοί τους που δεν είχαν απολυθεί πριν από την πτώχευση της εταιρείας, έχουν λάβει το επίδομα αλληλεγγύης – το οποίο αντιστοιχεί σε τρεις μισθούς – οι συγκεκριμένοι πρώην υπάλληλοι δεν το έχουν ακόμα λάβει. Επιπλέον, δεν παίρνουν σαφή απάντηση από τον ΟΑΕΔ είτε ως προς την αποδοχή είτε ως προς την απόρριψη του αιτήματός τους. Την ίδια στιγμή, πολλοί εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που πτώχευσαν έχουν λάβει επίδομα.

Παράλληλα, αναμένεται η απόφαση για την ένταξη των 557 πρώην εργαζομένων στα «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα» στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ), η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επιχορήγηση ύψους 6,468 εκατ. ευρώ περίπου είναι πολύ σημαντικό βοήθημα, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «μπορεί να χρηματοδοτεί έως και το 60% του κόστους σχεδίων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας, να λάβουν υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης και να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση».

Επειδή πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των απολυμένων,
Επειδή μόνο η στήριξη της επιχειρηματικότητας των ανέργων μπορεί να δώσει μόνιμη διέξοδο,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σκοπεύετε να προχωρήσετε στην κάλυψη του 40% που απαιτείται για την ενεργοποίηση του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» με πόρους του ΠΔΕ, όπως έχετε δεσμευθεί; Εάν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη του προγράμματος;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ώστε όλοι οι πρώην εργαζόμενοι των «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα» να λάβουν το επίδομα αλληλεγγύης που δικαιούνται, το οποίο πολλοί εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που πτώχευσαν έχουν λάβει;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

Σχετικά