4 Ιανουαρίου, 2016

Τι γίνεται με τα πρόστιμα και τις δαπάνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού;

Από το έτος 2000 έως το 2014 έχουν επιβληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πρόστιμα ύψους 427,5 εκατ. ευρώ για παραβάσεις του Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου Ανταγωνισμού.

Πόσα είναι, όμως, τα πραγματικά ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το χρονικό διάστημα αυτό και ποιο το ποσό των προστίμων που επιβλήθηκε το 2015, ζητά να μάθει ο βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, με ερώτηση που κατέθεσε προς τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ο κ. Αμυράς διερωτάται κατά πόσον μετά τις νομικές προσφυγές των εταιρειών καταλήγει να εισπράττει το δημόσιο τα ποσά των προστίμων που έχουν επιβληθεί και πού αξιοποιούνται αυτά, ενώ ζητά επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία για ανεξήγητες αυξήσεις σε ορισμένες δαπάνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τέλος, ο βουλευτής ζητά να μάθει από τους υπουργούς, αν θεωρούν τη στελέχωση και την υποδομή της Επιτροπής ικανοποιητική, προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο της γρήγορα και αποτελεσματικά και αν όχι, τι προτίθενται να κάνουν για να την ενισχύσουν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1.Οικονομικών
2.Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Πρόστιμα και δαπάνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων 2014 της Επιτροπής Ανταγωνισμού φαίνεται να έχουν επιβληθεί από την Επιτροπή από το έτος 2000 έως το 2014 για παραβάσεις του Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου Ανταγωνισμού, πρόστιμα ύψους 427,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την τελευταία μάλιστα διετία καταγράφεται πιο αναλυτικά ότι το 2013 επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 45 εκ. ενώ το 2014 15,5 εκ. αντίστοιχα.

Δεδομένου ωστόσο ότι οι εταιρείες προσφεύγουν στο Διοικητικό Εφετείο και το Συμβούλιο της Επικρατείας πετυχαίνοντας την ακύρωση ή την μείωση των εν λόγω προστίμων παραμένουν άγνωστα τα ποσά που εν τέλει καταλήγουν να εισπράττονται από το δημόσιο και ο προορισμός αυτών των ποσών.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν εν μέσω ακόμα παρατεταμένης δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης, ορισμένες ανεξήγητες αυξήσεις σε δαπάνες του Προϋπολογισμού της Επιτροπής όπως η αύξηση για:

Ύδρευση και άρδευση, από 2.180 ευρώ το 2013 στις 3.000 για το 2014 και στις 4.500 για το 2015

Καθαριότητα, από 32.545,80 ευρώ το 2013 στις 40.000 για το 2014 και επίσης 40.000 για το 2015

Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας, από 6.141,34 ευρώ το 2013 στις 8.000 για το 2014 και στις 15.000 για το 2015

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, από 4.972,63 ευρώ το 2013 στις 8.000 για το 2014 και στις 18.000 για το 2015

Μετακινήσεις, από 25.763,84 ευρώ το 2013 στις 65.000 για το 2014 και επίσης 65.000 για το 2015

Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων, από 23.390,89 ευρώ το 2013 στις 80.000 για το 2014 και επίσης 80.000 το 2015.

Επειδή η συγκεκριμένη Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή παίζει κομβικό ρόλο στη ρύθμιση της αγοράς και της οικονομίας της χώρας και θα πρέπει να είναι υπόδειγμα διαφάνειας με επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό κα υποδομές,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Ποιο είναι το ποσό των προστίμων που επέβαλλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού το 2015;

2. Ποια είναι τα τελικώς εισπραχθέντα ποσά από τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα έτη 2000 – 2014 και ποια ειδικότερα των ετών 2013 και 2014;

3. Ποιος είναι ο προορισμός και η χρήση αυτών των ποσών;

4. Πώς εξηγούνται οι ενδεικτικές επί μέρους αυξήσεις δαπανών της Επιτροπής που παρατίθενται ανωτέρω;

5. Θεωρείτε ικανοποιητική τη στελέχωση και την υποδομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο της γρήγορα και αποτελεσματικά και εάν όχι τι προτίθεστε να κάνετε για να την ενισχύσετε;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς - Β΄ Αθήνας