21 Μαΐου, 2015

Θολό τοπίο οι θέσεις του Υπουργείου Παιδείας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μπαλτά κατέθεσε ο βουλευτής του Ποταμιού και υπεύθυνος Παιδείας Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) σχετικά τη στάση και τις θέσεις της ελληνικής πλευράς ως προς τους στόχους και τις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης στο Γερεβάν, των Υπουργών Παιδείας των χωρών του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μπαλτά κατέθεσε ο βουλευτής του Ποταμιού και υπεύθυνος Παιδείας Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) σχετικά τη στάση και τις θέσεις της ελληνικής πλευράς ως προς τους στόχους και τις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης στο Γερεβάν, των Υπουργών Παιδείας των χωρών του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σημαντικές απορίες και ερωτήματα προκύπτουν, διαβάζοντας κανείς το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας για τα πορίσματα της Συνδιάσκεψης σε αντιπαραβολή με το κοινό ανακοινωθέν του Γερεβάν. Υπάρχει σαφής επιλεκτική αναφορά σε ορισμένους σημαντικούς στόχους ενώ απουσιάζουν παντελώς αναφορές για την προώθηση και χρήση των νέων τεχνολογιών στη μάθηση και τη διδασκαλία. Μάλλον δεν είναι τυχαίο σύμφωνα και με τη στάση της κυβέρνησης κατά της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και τις αναφορές για «ύποπτους» servers και «τεχνοφασισμό» αλλά και της διατυπωμένης άποψης του κ. Μπαλτά για: «…Προτζέκτορες, επιδιασκόπια και λοιπά υποκατάστατα αποστειρώνουν τη διδακτική σχέση…».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ενώ προβάλλεται ο ισχυρισμός του Υπουργείου για την αναγκαιότητα τα διπλώματα των 5-ετών Πανεπιστημιακών Σχολών (π.χ. Πολυτεχνεία και Γεωπονική) να ισοδυναμούν με Master, στο επίσημο ανακοινωθέν της Συνόδου δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό! Άραγε τι συμβαίνει; Μήπως οι ελληνικές θέσεις δεν έγιναν αποδεκτές ή μήπως παραπέμφθηκαν στις καλένδες;
Τέλος το δελτίο τύπου του Υπουργείου δεν κάνει καμία αναφορά για τις σημαντικές κατευθύνσεις του κοινού ανακοινωθέντος σχετικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή κινήτρων στα ιδρύματα, τους καθηγητές και τους φοιτητές για την προώθηση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Η εναρμόνιση της Ελλάδας με τους στόχους και τα πορίσματα της Συνδιάσκεψης στο Γερεβάν των Υπουργών Παιδείας των χωρών του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Στις 14 & 15 Μαΐου 2015, διεξήχθη στο Γερεβάν της Αρμενίας, η Συνδιάσκεψη των 47 Υπουργών Παιδείας των χωρών οι οποίες μετέχουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα έλαβε χώρα και το 4ο Φόρουμ Πολιτικής για τη Συνθήκη της Μπολόνια.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με σχετικό Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε στις 18/05/2015 αναφέρθηκε στην παρουσία της αντιπροσωπείας του εκεί και στα πορίσματα της συνδιάσκεψης. Ωστόσο διαβάζοντας κάποιος το κοινό ανακοινωθέν του Γερεβάν και το δελτίο τύπου του Υπουργείου δε μπορεί παρά να επισημάνει μια επιλεκτική αναφορά σε δύο μόνο σημαντικά ζητήματα, εκείνα της βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών και της ακαδημαϊκής ελευθερίας των μελών των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση στην ισότιμη συμμετοχή τους στη διακυβέρνηση των ιδρυμάτων.

Προς έκπληξη όμως απουσιάζουν αναφορές για τους άλλους πολύ σημαντικούς στόχους και κατευθύνσεις του κοινού ανακοινωθέντος οι οποίοι αφορούν:
• Τη χρήση των νέων και σύγχρονων τεχνολογιών για μάθηση και διδασκαλία
• Την παροχή κινήτρων στα ιδρύματα, τους καθηγητές και τους φοιτητές για την προώθηση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
• Τη σχέση και συνεργασία των ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας
• Την προώθηση της απασχόλησης των αποφοίτων κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
• Την πρόσβαση κοινωνικά ευαίσθητων και ευάλωτων ομάδων στην εκπαίδευση και την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους

Στο δελτίο τύπου του Υπουργείου γίνεται επίσης αναφορά στο ότι από την Ελληνική αντιπροσωπεία «…αναπτύχθηκε η αναγκαιότητα, όπως στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των παράλληλων ροών ενιαίων και αδιάσπαστων 5ετών Σπουδών (Integrated Master) με τους χαμηλότερους κύκλους σπουδών (Bachelor)». Παρ’ όλα αυτά, στο επίσημο ανακοινωθέν της Συνόδου δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό! Πράγμα που σημαίνει ότι, είτε δεν έγιναν αποδεκτές οι συγκεκριμένες Ελληνικές θέσεις, ή απλώς παραπέμφθηκαν στις καλένδες και δε συμπεριλήφθηκαν στα συμπεράσματα της Συνόδου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1) Έγιναν τελικά αποδεκτές οι Ελληνικές θέσεις περί των αδιάσπαστων 5ετών Σπουδών (Integrated Master) έτσι ώστε τα διπλώματα τα οποία αποκτώνται από τις αντίστοιχες 5-ετείς Πανεπιστημιακές Σχολές (π.χ. Πολυτεχνεία και Γεωπονική) να ισοδυναμούν με Master;

2) Με δεδομένη την ιδιαίτερη έμφαση η οποία δίνεται στην ανακοίνωση της Συνόδου για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια, το Υπουργείο προτίθεται να ενισχύσει αυτήν την διάσταση; Και γιατί δεν υπάρχει καμία αναφορά στο σχετικό Δελτίο Τύπου;

3) Συμβαδίζει η στάση της Κυβέρνησης κατά της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και οι αναφορές για «ύποπτους» servers και «τεχνοφασισμό», με τον στόχο της συνόδου για την χρήση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στα Πανεπιστήμια;

4) Συμβαδίζει η εκπεφρασμένη άποψη του κ. Υπουργού ότι «…Προτζέκτορες, επιδιασκόπια και λοιπά υποκατάστατα αποστειρώνουν τη διδακτική σχέση…» με την συμφωνηθείσα κατεύθυνση της συνόδου για την χρήση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής

21 Μαΐου 2015