20 Ιανουαρίου, 2015

Θέλει αρετή και τόλμη η πολιτική

της Γλυκερίας Καρρά Εκτίθεμαι για να εκφράσω την καθημερινότητά μου, να προσπαθήσω να κάνω κάτι για να αλλάξω τα κακώς κείμενα, να προτείνω λύσεις πέρα από στείρες κριτικές.

Γράφει η Γλυκερία Καρρά

Mε oδηγό μου την συνἐπεια λὀγων και πρἀξεων αποφάσισα θέσω υποψηφιότητα με το Ποτάμι.
Εκτίθεμαι για να εκφράσω την καθημερινὀτητά μου, να προσπαθήσω να κάνω κάτι για να αλλάξω τα κακώς κείμενα, να προτείνω λὐσεις πέρα απο στείρες κριτικές.

Επέστρεψα απο το εξωτερικό μέσα στην κρίση γιατί πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθοὐν, η Ελλάδα θα ανακάμψει.
Χρειἀζεται ὀμως δικαιότερη άσκηση της πολιτικής για μια μεγαλὐτερη κοινωνική συνοχή που τὀσο μας λεἰπει.
Οικονομική σταθερότητα και ανεξαρτησία για την απαραίτητη ανἀπτυξη και τις πολυπὀθητες νέες θέσεις εργασίας.
Χρειάζονται νέα, απτὀητα, μαχητικἀ και ασυμβίβαστα πρὀσωπα που δεν εγκαταλεἰπουν το πλοίο στην φοuρτοὐνα και μἐσα στο Ποτάμι αναδεικνύονται ικανοἰ καπετἀνιοι.

Γιατί πέρα από τους αρνητισμούς και την, για μια ακόμη φορά, επισήμανση των προβλημάτων, ας αναρωτηθούμε: ποιος θα αλλάξει τα κακώς κείμενα; Ποιος είναι ο πιο αρμόδιος? Είναι οι απλοί πολίτες αντιπροσωπευόμενοι από το Ποτάμι . Είναι αυτοί οι ίδιοι που έχουν υποστεί τις συνέπειες των οικτρών πολιτικών μέτρων· είναι αυτοί που έχουν την γνώση και θέληση αλλά χρειάζονται την ώθηση και την δύναμη να αντιμετωπίσουν την φθορά της εξουσίας, να αποφασίσουν να βγουν μπροστά και να πράξουν.

Η πολιτική δεν πρέπει να σκοντάφτει σε μια ανισόπεδη πυραμίδα, αλλά να αναπτύσσεται στους ομότιμους, ομόκεντρους κύκλους της ομάδας, της γειτονιάς, του εθελοντισμού, του κάθε πολιτιστικού, οικολογικού ομίλου και ακολούθως της τοπικής αυτοδιοίκησης για να φτάσει ομαλά στο κέντρο μιας δίκαιης κοινωνίας.

Θέλει αρετή και τόλμη η πολιτική. Την καθαρότητα και ορμή του Ποταμιού.

* Η Γλυκερία Καρά είναι υποψήφια βουλευτής στη Β΄ Αθηνών

20 Ιανουαρίου 2015