27 Μαρτίου, 2018

Τελικά, τους πιάνουμε ή όχι τους στόχους ΑΠΕ;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

«Η Ελλάδα έχει πιάσει τον στόχο για το ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας που καλύφθηκε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) το 2017;», ρωτά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο κ. Αμυράς, επισημαίνοντας την ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) πως το 2018 και το 2019 θα δημοπρατηθεί νέα ισχύς ΑΠΕ μέχρι 2.000MW, αμφισβητεί την εκτίμηση της κυβέρνησης, πώς αυτή η πρόσθετη ισχύς ΑΠΕ, ακόμα και αν εγκατασταθεί έγκαιρα, θα είναι επαρκής για την επίτευξη του εθνικού στόχου δεδομένου ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ στην Ελλάδα θα πρέπει το 2020 να καλύπτει τουλάχιστον το 40% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η EUROSTAT, το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα το 2016 ήταν 23,8%.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ TON ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Επίτευξη των στόχων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το Ν.3851/2010, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην Ελλάδα θα πρέπει το 2020 να καλύπτει τουλάχιστον το 40% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Όλα δείχνουν πως ο στόχος αυτός είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η EUROSTAT, το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα το 2016 ήταν 23,8%.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Ποια είναι η εκτίμηση της κυβέρνησης για το ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας που καλύφθηκε από ΑΠΕ το 2017;

2. Η ΡΑΕ έχει ανακοινώσει πως το 2018 και το 2019 θα δημοπρατηθεί νέα ισχύς ΑΠΕ μέχρι 2.000MW. Εκτιμά η κυβέρνηση πως αυτή η πρόσθετη ισχύς ΑΠΕ, ακόμα κι αν εγκατασταθεί έγκαιρα, θα είναι επαρκής για την επίτευξη του παραπάνω εθνικού στόχου; Αν όχι, τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει για την επίτευξή του;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας