Πολυτεχνείο

Γιάννης Κωνσταντινίδης
Ποτάμι
Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Γιώργος Μαυρωτάς
Σταύρος Θεοδωράκης
Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Μαρία Δαμανάκη
Ποτάμι
Με άλλο μάτι