13 Ιανουαρίου, 2017

Ανησυχητική υποχρηματοδότηση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επίκαιρη Ερώτηση του Γιώργου Μαυρωτά για το οικονομικό αδιέξοδο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο βουλευτής Αττικής και υπεύθυνος Παιδείας του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π. κ. Γκόλιας σχετικά με τις αδυναμίες εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος λόγω των ασφυκτικών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία χρόνια κατόπιν της υποχρηματοδότησης.

Στην επικείμενη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, ο κ. Μαυρωτάς ζητά ενημέρωση από τον κ. Γαβρόγλου για τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού. Επίσης ρωτά για τη στάση του Υπουργείου σχετικά με τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και για τις ενδεχόμενες συγχωνεύσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι. Τέλος κάνει ειδική αναφορά στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που έχει υποβάλλει το Συμβούλιο Ιδρύματος του Ε.Μ.Π. για την ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ανησυχητική υποχρηματοδότηση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στις 11-01-2017 ο πρύτανης κ. Ι. Γκόλιας και τα μέλη των πρυτανικών αρχών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) σε συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκαν με στοιχεία στις ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες που απειλούν άμεσα την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Μ.Π. Συγκεκριμένα και μετά από συνεχείς προσπάθειες περιορισμού τους, τα πάγια έξοδα ανέρχονται στο 130% της κρατικής χρηματοδότησης, υπάρχει αύξηση των εισαγόμενων φοιτητών κατά 35% την τελευταία πενταετία με την επιχορήγηση για τη σίτισή τους να παραμένει σταθερή, μείωση της επιχορήγησης των λειτουργικών εξόδων κατά 70% από το 2009 και μείωση των μελών ΔΕΠ κατά 20%.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα όργανα Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Το έντονο πρόβλημα της έλλειψης πόρων αναδεικνύεται συνεχώς στις διαδοχικές συνόδους των Πρυτάνεων και των Προέδρων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις αποφάσεις των οποίων αναφέρεται ότι η κρατική χρηματοδότηση δεν επαρκεί πλέον για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών δαπανών τους, τη συντήρηση των υποδομών και τις ανάγκες σίτισης και στέγασης των φοιτητών.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Α.ΔΙ.Π. (Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) 2015, η δημόσια χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα παρουσίασε σημαντικούς ρυθμούς μείωσης, άνω του 50%, σε σύγκριση με το 2008. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου της Δημόσιας Χρηματοδότησης, από 25 ευρωπαϊκά συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης, η Ελλάδα έχει συγκριτικά τη μικρότερη χρηματοδότηση ανά φοιτητή για όλα τα έτη μεταξύ 2008-2015.

Στη χθεσινή ανακοίνωση-απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ). στο Δελτίο Τύπου του Ε.Μ.Π., διαπιστώνει κανείς ότι επιχειρείται μια προσπάθεια να υποβαθμιστεί το γεγονός προτείνοντας ως λύση την εκμετάλλευση των ταμειακών διαθεσίμων των ιδρυμάτων τα οποία όμως συνήθως είναι για εποχιακές ταμειακές διευκολύνσεις.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιες συγκεκριμένες λύσεις και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μελετάτε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές, με σκοπό την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού και την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν;

2. Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Ε.Μ.Π. έχει στείλει στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. ένα έτοιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση και λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ. για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Ε.Μ.Π. Έχετε υπόψη σας το εν λόγω έγγραφο, και αν ναι ποια είναι η απάντηση και οι απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες θα προβείτε για την ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης;

3. Ποιες είναι οι προθέσεις σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά δίδακτρα των Α.Ε.Ι. τα οποία αποτελούν σε ένα βαθμό πηγή εσόδων δεδομένων των περικοπών στην κρατική επιχορήγηση καθώς και με τις συγχωνεύσεις τμημάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομίες κλίμακας;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής