Ανοιχτό Συνέδριο

Καλεσμένος 3ου Συνεδρίου
Ολυμπία Αναστασοπούλου
Μίλτος Κύρκος
Βασίλης Μαρκής
Γιάννης Κωνσταντινίδης
Σύνεδρος
Νίκος Μηλαπίδης
Guest Αρθρογράφος
Σύνεδρος
Γιώργος Μαυρωτάς