24 Ιανουαρίου, 2018

Τα αναδρομικά του ΕΟΠΥΥ θα πληρωθούν πολλαπλάσια ως πρόστιμα στην Εφορία

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την επιβολή προστίμου 100 ευρώ ανά οικονομική χρήση, που θα κληθούν να πληρώσουν οι συνταξιούχοι του ΕΟΠΠΥ, οι οποίοι είναι δικαιούχοι επιστροφής των εισφορών που είχαν καταβάλει από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής.

Η ΑΑΔΕ εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις θα επιβάλει τα αναλογούντα πρόστιμα σε κάθε συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, που θα αναγκαστούν να υποβάλουν οι συνταξιούχοι, με αποτέλεσμα αυτοί να επιβαρυνθούν ένα δυσανάλογο ποσό για το σύνολο των προαναφερθέντων οικονομικών ετών, αφού ο ισχύων νόμος πουθενά δεν αναφέρει εξαίρεση ή απαλλαγή αυτών των περιπτώσεων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους κ. κ. Υπουργούς 1) Οικονομικών και 2) Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Τα αναδρομικά του ΕΟΠΥΥ που έλαβαν συνταξιούχοι τον Δεκέμβριο θα πληρωθούν πολλαπλάσια ως πρόστιμα στην Εφορία»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) άρθρ. 54 παράγ. 1 περίπτωση α’ και β’ πέραν των άλλων, προβλέπονται και πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1139/13-09-2017 της ΑΑΔΕ, στην παρ. 4 δίνονται σχετικές διευκρινήσεις, για την ορθή εφαρμογή που πρέπει να ακολουθείται στην επιβολή των προστίμων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης.

Με το άρθρ. 2 του ν. 4501/2017 (Α ΄178) και της εγκυκλίου Φ. 80000/014 55441/2985 που εκδόθηκε από το Αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προβλέπεται ότι ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, η δε επιστροφή τους θα γινόταν με την σύνταξη του Δεκεμβρίου 2017.

Βάσει των ανωτέρω νόμων και διατάξεων προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι που εισέπραξαν τα αναδρομικά χρηματικά ποσά που τους αναλογούν, θα πρέπει να τα δηλώσουν ως εισόδημα στα οικονομικά έτη που αντιστοιχούσαν.

Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι κάθε ένας συνταξιούχος δικαιούχος, θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση, η οποία θα τον επιβαρύνει για κάθε οικονομικό έτος, όπως προβλέπεται με πρόστιμο 100 ευρώ που ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, αφού ο νόμος πουθενά δεν αναφέρει εξαίρεση ή απαλλαγή αυτών των περιπτώσεων.

Δεδομένου ότι κρίνεται άμεσα επιτακτική η ανάγκη αλλαγής ή τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου γι αυτές τις περιπτώσεις συνταξιούχων, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με δυσβάσταχτα οικονομικά πρόστιμα, για τα οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Δεδομένου ότι τα χρηματικά πρόστιμα που θα επιβληθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι υπερπολλαπλάσια των χρημάτων που οι δικαιούχοι θα λάβουν ως επιστροφή.

Δεδομένου ότι ο νομοθέτης με τις εν λόγω διατάξεις, προβλέπει την παραδειγματική τιμωρία με την επιβολή προστίμων σε άτομα που δεν παρουσιάζουν φορολογική συμμόρφωση.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Προτίθεστε να θεσπίσετε άμεσα νομοθετικό πλαίσιο για την απαλλαγή από πρόστιμα των συνταξιούχων, που με βάση το νόμο θα υποχρεωθούν να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος;

2) Γιατί δεν προβλέψατε έγκαιρα να δημιουργήσετε δίκτυ προστασίας αυτών των περιπτώσεων, ακόμα και με αναφορά εξαίρεσης τους στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1139/13-09-2017 της ΑΑΔΕ;

3) Στην περίπτωση που οι φορολογικές αρχές επιβάλουν πρόστιμα προβλέπεται να γίνει άμεσα διορθωτικός αντιλογισμός και διαγραφή των προστίμων;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

Σχετικά