2 Αυγούστου, 2017

Σκοπεύει να εκσυγχρονίσει η ΔΕΗ τις Λιγνιτικές της Μονάδες;

Με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος με το Ποτάμι Γιώργος Αμυράς καλεί τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με την εφαρμογή από την Ελλάδα του νέου εγχειριδίου Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για τις μεγάλες μονάδες καύσης (LCP BREF) που περιλαμβάνει νέα όρια εκπομπών ρύπων.

Ο Γιώργος Αμυράς ρωτάει επίσης αν οι 14 υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ συμμορφώνονται με τα όρια του νέου εγχειριδίου, αν η νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5 θα συμμορφώνεται με αυτά, ποιο είναι το εκτιμώμενο κόστος για τις απαραίτητες αναβαθμίσεις προκειμένου όλες οι λιγνιτικές μονάδες να συμμορφώνονται με τα νέα όρια εκπομπών, καθώς και πως σκοπεύει η Ελλάδα να αξιοποιήσει την εξαίρεση για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά για την κατασκευή νέων πετρελαϊκών σταθμών που θα εξαιρούνται από τα νέα, αυστηρότερα περιβαλλοντικά όρια.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ TON ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Εναρμόνιση της Ελλάδας με το Εγχειρίδιο Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών

Στις 28 Απριλίου, εκπρόσωποι των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ενέκριναν το νέο εγχειρίδιο Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για τις μεγάλες μονάδες καύσης (LCP BREF) που περιλαμβάνει νέα όρια εκπομπών ρύπων με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται τόσο οι παλιές όσο και νέες μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης στην ΕΕ από το 2021.
Επίσης, το νέο εγχειρίδιο Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών επιτρέπει εξαιρέσεις εφαρμογής των νέων ορίων για τους υφιστάμενους πετρελαϊκούς σταθμούς στα μη διασυνδεδεμένα νησιά ως το 2030 και ως το 2025 για τους νέους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Πόσες και ποιες από τις 14 υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ συμμορφώνονται με τα όρια του νέου εγχειριδίου Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για τις μεγάλες μονάδες καύσης;
2.Θα συμμορφώνεται η υπό κατασκευή νέα λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ, Πτολεμαΐδα 5 με τα νέα όρια σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από το 2012 περιβαλλοντικούς της όρους ή θα χρειαστεί αναβαθμίσεις;
3.Ποια είναι η εκτίμηση κόστους για τις απαραίτητες αναβαθμίσεις προκειμένου όλες οι λιγνιτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένης και της Πτολεμαΐδας 5 να συμμορφώνονται με τα νέα όρια εκπομπών που περιέχονται στο νέο εγχειρίδιο Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για τις μεγάλες μονάδες καύσης;
4.Σκοπεύει η Ελλάδα να αξιοποιήσει την εξαίρεση για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά για την κατασκευή νέων πετρελαϊκών σταθμών που θα εξαιρούνται από τα νέα, αυστηρότερα περιβαλλοντικά όρια;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας