3 Ιουνίου, 2016

Συνταγογράφηση ανασφάλιστων από τα Δημοτικά Ιατρεία

Την αδυναμία συνταγογράφησης των ανασφάλιστων πολιτών –που υπάγονται στο Ν. 4368/2016- από τα Δημοτικά Πολυϊατρεία ανέδειξε ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας. Ενώ στο ν. 4368/2016 ρητά αναφέρεται ότι στους ανασφάλιστους η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται και μέσω δημοτικών ιατρείων, η συνταγογράφηση των δικαιούχων δεν είναι εφικτή. Η ΗΔΙΚΑ έχει μπλοκάρει την επιλογή αυτή για όλα τα Δημοτικά Ιατρεία, διότι δεν τα θεωρεί Δημόσιες Μονάδες Υγείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Λαρισαίων που ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία Δημοτικού Πολυϊατρείου με στόχο τη παροχή υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν: α) Δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε άπορους και ανασφάλιστους, οι οποίοι είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας, στα μέλη των ΚΑΠΗ και στα παιδιά των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, β) Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε θέματα δημόσιας υγείας μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις ημερίδες, προληπτικούς ελέγχους σε ομάδες πληθυσμού, προγράμματα εμβολιασμών, γ) Παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών πρόληψης ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Μάλιστα, προκειμένου να παρέχει φαρμακευτική κάλυψη στους ανασφάλιστους που υπάγονται στο Ν. 4368/2016, πιστοποιήθηκε μετά τις απαραίτητες ενέργειες μέσω του ΕΟΠΥΥ στην ηλεκτρονική βάση της ΗΔΙΚΑ, ώστε να μπορούν οι ιατροί χρήστες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΣ) που εργάζονται στα εν λόγω ιατρεία να συνταγογραφούν χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που έχουν λάβει από την Υπηρεσία της ΗΣ.

Επειδή τα Δημοτικά Πολυϊατρεία συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πολίτες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όσο και στην αποσυμφόρηση των μονάδων υγείας του ΕΣΥ, το Ποτάμι ρωτά τον Υπουργό, αν είναι σε γνώση του το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά Δημοτικά Πολυϊατρεία, μεταξύ των οποίων και αυτό του Δήμου Λαρισαίων, και σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί και πότε, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Συνταγογράφηση ανασφάλιστων του Ν. 4368/2016 από τα Δημοτικά Ιατρεία»

Κύριε Υπουργέ,

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016) «…Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254), των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νοσοκομείων, των Δημοτικών Ιατρείων, καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας…». Ενώ, όμως, στο νόμο ρητά αναφέρεται ότι στους ανασφάλιστους η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται και μέσω δημοτικών ιατρείων, η συνταγογράφηση των δικαιούχων δεν είναι εφικτή, γιατί η ΗΔΙΚΑ έχει μπλοκάρει την επιλογή αυτή για όλα τα Δημοτικά Ιατρεία, διότι δεν τα θεωρεί Δημόσιες Μονάδες Υγείας.

Ο Δήμος Λαρισαίων ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία Δημοτικού Πολυϊατρείου με στόχο τη παροχή υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν: α) Δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του Δήμου Λαρισαίων σε άπορους και ανασφάλιστους, οι οποίοι είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας, στα μέλη των ΚΑΠΗ και στα παιδιά των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, β) Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε θέματα δημόσιας υγείας μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις ημερίδες, προληπτικούς ελέγχους σε ομάδες πληθυσμού, προγράμματα εμβολιασμών, γ) Παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών πρόληψης ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Μάλιστα, προκειμένου να παρέχει φαρμακευτική κάλυψη στους ανασφάλιστους που υπάγονται στο Ν. 4368/2016, πιστοποιήθηκε μετά τις απαραίτητες ενέργειες μέσω του ΕΟΠΥΥ στην ηλεκτρονική βάση της ΗΔΙΚΑ, ώστε να μπορούν οι ιατροί χρήστες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΣ) που εργάζονται στα εν λόγω ιατρεία να συνταγογραφούν χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που έχουν λάβει από την Υπηρεσία της ΗΣ.

Επειδή τα Δημοτικά Πολυϊατρεία δεν εξαιρούνται από τη συνταγογράφηση του Ν. 4368/2016,

Επειδή συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πολίτες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όσο και στην αποσυμφόρηση των μονάδων υγείας του ΕΣΥ,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Είναι σε γνώση σας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά Δημοτικά Πολυϊατρεία, μεταξύ των οποίων και αυτό του Δήμου Λαρισαίων;

2) Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε και πότε, προκειμένου να προστεθεί στις Μονάδες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης το Δημοτικό Πολυϊατρείο Δήμου Λαρισαίων –και άλλων που αντιμετωπίζουν τον ίδιο ιδιότυπο «αποκλεισμό»- προκειμένου οι ιατροί χρήστες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης που εργάζονται στα εν λόγω ιατρεία να συνταγογραφούν χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που έχουν λάβει από την Υπηρεσία της ΗΣ επιλέγοντας την εν λόγω Μονάδα συνταγογράφησης από όπου θα συνταγογραφούν;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας