8 Σεπτεμβρίου, 2016

Σιγή ιχθύος από τον κ. Φίλη για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα κόμματα

Όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές το Ποτάμι ζήτησε από τον Υπουργό Παιδείας, κ. Φίλη, να απαντήσει και να δημοσιοποιήσει, πόσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι στα κόμματα και στους βουλευτές τους, όπως εγκαίρως έπραξε το ίδιο, απαντώντας σε σχετική επιστολή του Υπουργείου Παιδείας τον περασμένο Ιούλιο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής σιγή ιχθύος…

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι τα κυβερνώντα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν ανταποκριθεί όπως όφειλαν, δίνοντας πρώτα το καλό παράδειγμα. Έτσι, μέχρι τη διορία που είχε δοθεί από τον κ. Υπουργό δεν είχαν απαντήσει πόσους εκπαιδευτικούς έχουν αποσπάσει. Γιατί άραγε;

Για την έως τώρα σιωπή του κ. Φίλη δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν: ή είναι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει κανένα κενό εκπαιδευτικών στη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει σε λίγες μέρες ή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ αντέδρασαν στην πρωτοβουλία του αυτή και αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει.

Επειδή, ο κατά τα άλλα λαλίστατος κ. Φίλης, δεν θεώρησε σκόπιμο να απαντήσει στα επανειλημμένα ερωτήματα, που του τέθηκαν στη Βουλή για το σημαντικό θέμα του αριθμού και της κατανομής των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στα κόμματα, ο βουλευτής Αττικής και υπεύθυνος Παιδείας του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση, όχι μόνο για τα κόμματα και τους βουλευτές, αλλά και για το πόσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε Υπουργεία και στις Γενικές Γραμματείες των φορέων της Κυβέρνησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα κόμματα

Το Ποτάμι ανταποκρινόμενο στην με αρ. πρωτ. 5521/Υ1/18-07-2016 επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Φίλη, απάντησε για τον αριθμό των εκπαιδευτικών τους οποίους έχει αποσπάσει στο κόμμα (1 άτομο) και στους βουλευτές του (5 άτομα). Μάλιστα επεσήμανε ότι γενικότερα στο σύνολο, το Ποτάμι έχει πολύ λιγότερους αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους από αυτούς που του δίνει ο νόμος το δικαίωμα να μπορεί να αποσπάσει για τη γραμματειακή του υποστήριξη, τα στοιχεία των οποίων και υπάρχουν στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Παράλληλα στην απαντητική επιστολή του Ποταμιού με αρ. πρωτ. 31/29-7-2016, ζητείται από τον Υπουργό να κοινοποιήσει τα ανάλογα στοιχεία για όλα τα κόμματα, προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν για τον αριθμό των αποσπασμένων εκπαιδευτικών όπως αυτοί κατανέμονται σε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές των. Ωστόσο ακόμη στο εν λόγω επίσημο αίτημα δεν έχει υπάρξει γραπτή απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Επιπλέον κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» τόσο στη β’ ανάγνωση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στις 03/08/2016 όσο και στην ολομέλεια στις 30/08/2016, ζήτησα επανειλημμένα από τον Υπουργό Παιδείας να δημοσιεύσει τα παραπάνω στοιχεία δίχως όμως να υπάρξει σχετική απάντηση.

Επειδή μέχρι στιγμής και εντός της προθεσμίας που είχε ορίσει το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχουν απαντήσει για τον αριθμό των αποσπασμένων εκπαιδευτικών μόνο το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα τα στοιχεία που έδωσαν έχουν ήδη δημοσιευτεί σε εκπαιδευτική ιστοσελίδα
Επειδή δεν νοείται να ανταποκρίνεται στο αίτημα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μόνο ένα μέρος της αντιπολίτευσης και όχι όπως θα όφειλαν τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ που απαρτίζουν την Κυβέρνηση.

Επειδή έχουν κάθε δικαίωμα οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν το πόσοι και που εκπαιδευτικοί απασχολούνται εκτός τάξης, μάλιστα και εν όψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Επειδή πιστεύουμε στην αρχή της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης έτσι ώστε να μην δημιουργούνται υποψίες ότι υπάρχει διαχωρισμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε πληβείους και πατρικίους.

Και επειδή εμείς στο Ποτάμι έχουμε εκπεφρασμένες θέσεις για τον ευαίσθητο και ιδιαίτερα σημαντικό χώρο της Παιδείας στις οποίες εμπεριέχεται και το θέμα της σωστής στελέχωσης των σχολείων από τους εκπαιδευτικούς αριθμητικά και ποιοτικά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποιος είναι ο αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών ανά κόμμα και στους βουλευτές του;

2) Για ποιον λόγο δεν απευθύνατε το αίτημά σας εκτός των βουλευτών, και προς τους Υπουργούς και στις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες; Ποιος είναι ο αριθμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε Υπουργεία και σε Γενικές Γραμματείες Υπουργείων και των λοιπών φορέων της Κυβέρνησης;

3) Συνεχίζει να ισχύει το αίτημα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όπως αυτό εκφράστηκε με την με αρ. πρωτ. 5521/Υ1/18-07-2016 επιστολή σας προς τα κόμματα ή έχει αποσυρθεί; Εάν έχει αποσυρθεί για ποιους λόγους έγινε αυτό;

4) Ποια είναι η προβλεπόμενη υπηρεσιακή διαδικασία την οποία θα αναγκαζόταν το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να προχωρήσει σε περίπτωση μη συνεργασίας των κομμάτων προκειμένου να αρθεί η απόσπαση των εκπαιδευτικών, όπως ρητά αναφέρετε στην με αρ. πρωτ. 5521/Υ1/18-07-2016 επιστολή σας;

5) Έχει επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 30% του αριθμού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών φέτος σε σχέση με πέρυσι; Ο στόχος αυτός επιμερίστηκε σε όλες τις κατηγορίες και τους φορείς αποσπάσεων; Και αν όχι σε ποιες περιπτώσεις δεν ίσχυσε;

Παρακαλούμε όπως κατατεθούν:

α) Οι απαντητικές επιστολές των κομμάτων για τον αριθμό των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο κάθε κόμμα και τους βουλευτές του

β) Στοιχεία με τον αριθμό των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε κάθε κόμμα (κόμμα και βουλευτές του) ανά βαθμίδα προέλευσης (Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση) και ανά γεωγραφική περιοχή οργανικής θέσης των.

γ) Συγκεντρωτικά στοιχεία με τον αριθμό και την ποσοστιαία μεταβολή των αποσπάσεων ανά κατηγορία εκπαιδευτικών (Α’βάθμιας και Β’βάθμιας) ανά κατηγορία και φορέα απόσπασης για τα έτη 2015-2016 και 2016-2017.

Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής