10 Μαρτίου, 2016

Σε μια παγκοσμίως άγνωστη εταιρεία αναθέτει η ΕΡΤ αδιευκρίνιστες μετεωρολογικές υπηρεσίες

Ερώτηση προς τον Υπουργό Επικρατείας κ. Νίκο Παππά κατέθεσαν σήμερα οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γρηγόρης Ψαριανός – Β΄ Αθηνών, Γιώργος Αμυράς – Β΄ Αθηνών και Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου, με αφορμή την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. για την ανανέωση των παρεχόμενων "μετεωρολογικών υπηρεσιών" της παγκοσμίως άγνωστης εταιρείας UMBRELLA D.O.O. από 1.1.2016 έως 31.5.2016 με αντίτιμο 1500 ευρώ μηνιαίως.

Επειδή για την συγκεκριμένη εταιρεία το μόνο που γνωρίζουμε, με την από 25.08.2015 αναρτηθείσα στη Διαύγεια σχετική ανάθεση από την ΕΡΤ, είναι το ΑΦΜ της, από το οποίο προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία είναι εγγεγραμμένη σε κάποια χώρα εκτός Ε.Ε. Καμία άλλη πληροφορία δεν έχουμε για αυτήν.

Συνεπώς, και με δεδομένο τον δημόσιο χαρακτήρα της ΕΡΤ, εγείρονται μια σειρά από ερωτήματα τα οποία υποβάλλονται από τους υπογράφοντες βουλευτές στον αρμόδιο Υπουργό.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Επικρατείας

Θέμα: Σε μια παγκοσμίως άγνωστη εταιρεία αναθέτει η ΕΡΤ αδιευκρίνιστες μετεωρολογικές υπηρεσίες

Όπως έγινε γνωστό μετά από την σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο, ΑΔΑ: 6ΚΣ8465Θ1Ε-ΒΤ5, με την από 07.03.2016 απόφαση, η ΕΡΤ ανανεώνει την ανάθεση στην εταιρεία UMBRELLA D.O.O. την προμήθεια αδιευκρίνιστων μετεωρολογικών υπηρεσιών αξίας 1500 ευρώ ανά μήνα για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/05/2016 με τη συνολική δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ να ανέρχεται στο ύψος των 7500 ευρώ για 5 μήνες.

Μεταξύ των άλλων που λήφθηκαν υπ’ όψιν για την απόφαση αυτή είναι και η επιστολή του υπεύθυνου για τα μετεωρολογικά δελτία της ΕΡΤ με την οποία, όπως αναφέρεται, κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή της συγκεκριμένης εταιρείας για την εκπομπή των εν λόγω δελτίων.

Με δεδομένο ότι:

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες κρατών, πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς (ευρωπαϊκοί και παγκοσμίας εμβέλειας) παρέχουν δωρεάν δεδομένα πολύ υψηλής τοπικής και χρονικής ακρίβειας ακόμα και για εμπορική χρήση,

Η ΕΡΤ είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση της οποίας ο προϋπολογισμός καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισφορές, μέσω των τιμολογίων της Δ.Ε.Η, των πολιτών και έναντι των οποίων η Διοίκηση της ΕΡΤ είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί με διαφάνεια και σεβασμό για τις όποιες δαπάνες προσφέροντάς τους ταυτόχρονα τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες,

Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν αναφέρεται πουθενά, εξ όσων μέχρι τώρα γνωρίζουμε, σχετικά με την δραστηριότητά της στο πεδίο των μετεωρολογικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου δημιουργούνται βάσιμες αιτιάσεις για την αξιοπιστία των υπηρεσιών της,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

- Ποια είναι τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας, σε ποιας χώρας το μητρώο είναι καταχωρημένη και ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της;

- Τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι "μετεωρολογικές υπηρεσίες" και πώς αυτές ενσωματώνονται στο δελτίο πρόγνωσης καιρού της ΕΡΤ;

- Από ποιους αρμόδιους, και φέροντες ποια ιδιότητα και ποια τυπικά προσόντα έγινε, αν έγινε, η έρευνα αγοράς για την επιλογή της;

- Ποιοι οι λόγοι που παρακάμφθηκαν, προς όφελος της εταιρείας αυτής, άλλοι ανάλογοι ερευνητικοί φορείς στο πεδίο της μετεωρολογικής πρόβλεψης με εγνωσμένη αξιοπιστία αλλά και χαμηλότερου κόστους;

- Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούνται τα δωρεάν δεδομένα των πανεπιστημίων; Εάν ενδεχομένως είναι σε μορφή που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία, ερωτήθηκαν το Τμήμα Γραφικών και η Διεύθυνση Πολυμέσων της ΕΡΤ αν θα μπορούσαν να την αναλάβουν και αν ναι, ποια η απάντησή τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γρηγόρης Ψαριανός – Β΄ Αθηνών
Γιώργος Αμυράς – Β΄ Αθηνών
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου

Σχετικά