2 Μαΐου, 2017

Σε κίνδυνο η λειτουργία του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Εσφαλμένες ενέργειες, ελλειμματική διαχείριση και σημαντικές παραλείψεις πολλών ετών, τόσο των προηγουμένων κυβερνήσεων, όσο και της νυν κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καταλογίζουν οι βουλευτές του Ποταμιού, Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου), Γιώργος Αμυράς (Β' Αθήνας) και Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής), με ερώτησή τους για την λειτουργία του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

Σύμφωνα με τους βουλευτές, το Ινστιτούτο βρίσκεται σε μία πολύ κρίσιμη καμπή στην εξηκονταετή και πλέον ιστορία του και παρά το αποδεδειγμένα πλούσιο έργο του, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως, δυστυχώς, διαμορφώνεται ένα επικίνδυνο καθεστώς απραξίας και απαξίωσής του, με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να παραμένει αδρανής και απλός παρατηρητής των διοικητικών και οικονομικών του προβλημάτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ήδη συμπληρώνεται ένας μήνας που το ΙΓΜΕ δεν έχει Διοίκηση, ενώ τα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί - με κορωνίδα την οικονομική ασφυξία του οργανισμού μετά τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του, βάσει προηγούμενης αμετάκλητης απόφασης Αρείου Πάγου – τείνουν να οδηγήσουν το Ινστιτούτο σε πλήρη απαξίωση.

Συνέπεια των παραπάνω είναι οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ να παραμένουν απλήρωτοι, όλα τα προς υλοποίηση ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα να έχουν σταματήσει, ενώ δεν είναι ήσσονος σημασίας ο κίνδυνος καθυστέρησης στην έγκριση και την έναρξη των έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000€, που δυνητικά θα μπορούσαν να δώσουν μια ανάσα στο Ινστιτούτο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Σε κίνδυνο η λειτουργία και η βιώσιμη πορεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)

Εσφαλμένες ενέργειες, ελλειμματική διαχείριση και σημαντικές παραλείψεις πολλών ετών των προηγουμένων κυβερνήσεων και της νυν κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχουν οδηγήσει το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) σε μία πολύ κρίσιμη καμπή στην εξηκονταετή και πλέον ιστορία του. Το ΙΓΜΕ αποτελεί τον θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών και έχει να επιδείξει μεγάλη δράση και προσφορά στη γεωλογική μελέτη, έρευνα και αξιολόγηση των ορυκτών πρώτων υλών (πλην υδρογονανθράκων) και των υπόγειων νερών. Το ΙΓΜΕ έχει αναλάβει και εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σε θέματα ελέγχου και λειτουργίας μεταλλείων, στη διερεύνηση και αξιολόγηση των γεωθερμικών πεδίων, διενεργεί τεχνικοοικονομικές μελέτες και αναλύσεις πετρωμάτων καθώς και υδάτων.

Δυστυχώς παρά το αποδεδειγμένα πλούσιο έργο του, η παρούσα κατάσταση στο ΙΓΜΕ είναι άκρως ανησυχητική καθώς συμπληρώνεται ένας μήνας που βρίσκεται χωρίς Διοίκηση, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία απόφαση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έχει ημερομηνία 29/03/2017 και η οποία μάλιστα αφορούσε την ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο για τον χειρισμό του πολύκροτου ζητήματος του ασφαλιστήριου συμβολαίου με την Εθνική Ασφαλιστική.

Μετά και την παραίτηση της τελευταίας διοίκησης, διαμορφώνεται ένα επικίνδυνο καθεστώς απραξίας και απαξίωσης του ΙΓΜΕ, με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να παραμένει αδρανής και απλός παρατηρητής των διοικητικών και οικονομικών του προβλημάτων. Οι εργαζόμενοι αντιμέτωποι με ένα σκηνικό έντονης ανησυχίας και αβεβαιότητας για το μέλλον τους και το μέλλον του Ινστιτούτου, έχουν εγκαίρως και επανειλημμένα απευθυνεί έκκληση και προτάσεις στην αρμόδια πολιτική ηγεσία δίχως όμως να υλοποιούνται στην πράξη κάποιες απαιτούμενες ενέργειες.

Τα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευθεί έχουν ως κορωνίδα την οικονομική ασφυξία του οργανισμού μετά τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του για την υλοποίηση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων βάσει προηγούμενης αμετάκλητης απόφασης Αρείου Πάγου, λόγω της μη καταβολής αποζημιώσεων σε πρώην εργαζόμενους του ΙΓΜΕ. Οι εν λόγω αποζημιώσεις έπρεπε να είχαν καταβληθεί από το 2009, βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την Εθνική Ασφαλιστική, το οποίο έχει ήδη καταγγελθεί από την ίδια στις 04/04/2013 λόγω αθέτησης του ΙΓΜΕ να καταβάλει τα απαιτούμενα ασφάλιστρα.

Πρώτη συνέπεια - παρεπόμενο πρόβλημα, είναι οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ να παραμένουν χωρίς μισθό για αυτό το διάστημα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους στις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης στη χώρα.

Καίριο πρόβλημα για την εικόνα, το κύρος και την αξιοπιστία του ΙΓΜΕ είναι το γεγονός ότι λόγω και της έλλειψης διοίκησης, όλα τα έργα τα οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει, έχουν σταματήσει είτε πρόκειται για ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά είτε και για ιδιωτικά συμφωνητικά (έργα γεωθερμίας, υδροδότησης κ.λπ.).

Πέραν τούτου, η βιώσιμη πορεία του ΙΓΜΕ διακινδυνεύεται και από την καθυστέρηση στην έγκριση και την έναρξη των έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 € τα οποία αφορούν ένα σημαντικό εύρος δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου όπως ορυκτοί πόροι, γεωθερμία, καταστροφικά γεωλογικά φαινόμενα, υπόγεια ύδατα, γεωλογικές χαρτογραφήσεις, ανοιχτά ψηφιακά δεδομένα κ.ά.

Τέλος, άλλα εξίσου σημαντικά είναι και τα ζητήματα ενίσχυσης και ανανέωσης του προσωπικού του Ινστιτούτου, το οποίο πλέον αριθμεί 203 άτομα, ο μικρότερος αριθμός τα τελευταία 40 χρόνια, όταν μάλιστα ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων έχει αυξηθεί ανησυχητικά.

Με δεδομένο ότι η εξασφάλιση της ύπαρξης και της βιώσιμης πορείας του ΙΓΜΕ πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητη δέσμευση εκ μέρους της Πολιτείας, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία σε θέματα γεωεπιστημών τα οποία εντάσσονται και ιεραρχούνται ψηλά στην ευρωπαϊκή και εθνική ατζέντα.

Με δεδομένο ότι φορείς οι οποίοι προάγουν την έρευνα και την επιστήμη πρέπει να ενισχύονται, και όχι να αποδυναμώνονται και να αφήνονται στην τύχη τους με κίνδυνο την απαξίωση και τη δυσφήμησή τους.
Και με δεδομένο ότι το ΥΠΕΝ έχει την υποχρέωση να εγκύψει στα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα του ΙΓΜΕ δίνοντας άμεσα λύσεις και όχι να αδρανεί μένοντας μόνο σε προφορικές διακηρύξεις και υποσχέσεις.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Έχετε δρομολογήσει τις διαδικασίες για τον ορισμό διοίκησης στο ΙΓΜΕ, απουσία της οποία έχει προκληθεί η λειτουργική παράλυσή του; Αν ναι, πότε πρόκειται η νέα διοίκηση να αναλάβει καθήκοντα;

2) Ποιο σχέδιο δράσης έχετε εκπονήσει για τη ρύθμιση των οικονομικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει το ΙΓΜΕ; Εξετάζεται τη δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησής του;

3) Πότε πρόκειται να αποκατασταθεί το θέμα μισθοδοσίας των εργαζομένων του ΙΓΜΕ;

4) Ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει και ποιες λύσεις έχετε μελετήσει μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία για την οριστική λύση του προβλήματος χρηματοδότησης του ασφαλιστήριου συμβολαίου στους δικαιούχους μετά και από τις τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων; Για ποιους λόγους δεν αξιοποιήθηκε έγκαιρα η πρωτοβουλία των εργαζομένων για τη λειτουργία επιτροπής εξωδικαστικής διευθέτησης του προβλήματος, αλλά και όταν αυτό έγινε η εν λόγω Επιτροπή συνεδρίασε ελάχιστα και δίχως παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσμάτων;

5) Στο πλαίσιο ανάσχεσης και του φαινομένου του brain drain, αλλά και ειδικότερα για την περίπτωση του ΙΓΜΕ, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την ενίσχυση και την ανανέωση του προσωπικού του το οποίο εκτός από τη συρρίκνωσή του, εμφανίζει πλέον και πολύ αυξημένο μέσο όρο ηλικίας;

6) Σε ποια φάση βρίσκονται τα ζητήματα έγκρισης των έργων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020; Και πότε προγραμματίζεται η δρομολόγησή τους με βάση τις εκτιμήσεις του αρμόδιου Υπουργείου;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου
Γιώργος Αμυράς – Β΄ Αθήνας
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής

Σχετικά