19 Μαΐου, 2015

Ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού κ. Χάρης Θεοχάρης με ερώτηση που κατέθεσε επισημαίνει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης τα προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν καταστεί το μοναδικό εν ζωή χρηματοδοτικό εργαλείο της ελληνικής οικονομίας.

Ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού κ. Χάρης Θεοχάρης με ερώτηση που κατέθεσε επισημαίνει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης τα προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν καταστεί το μοναδικό εν ζωή χρηματοδοτικό εργαλείο της ελληνικής οικονομίας. Πάρα ταύτα είναι εμφανές ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υλοποίηση της πλειοψηφίας των εν λόγω προγραμμάτων ενώ ταυτοχρόνως η λήξη της παρούσας προγραμματικής περιόδου είναι η 31.12.2015.

Μέσω λοιπόν των παλινδρομήσεων, καθυστερήσεων και αναποτελεσματικότητας της κυβέρνησης κινδυνεύει να χαθεί μεγάλο μέρος των τελευταίων διαθέσιμων επενδυτικών εισροών της οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας», συνολικού Προϋπολογισμού 174,4 εκ. € με χρόνο λήξης έως τις 31.12.2015, που αφορά στην προμήθεια Κινητών Εργαστηρίων και Διαδραστικών Συστημάτων για τις Σχολικές Μονάδες όλης της χώρας, παρουσιάζει τεράστιες καθυστερήσεις υλοποίησης με ορατό τον κίνδυνο απένταξης.

Με αφορμή αυτό το γεγονός ο κ. Θεοχάρης ζητάει στοιχεία για τα ποσοστά δέσμευσης και απορρόφησης πιστώσεων ΕΣΠΑ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και ανά διαχειριστική Αρχή κάθε Υπουργείου και υπογραμμίζει ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να χαθούν πιστώσεις από ενταγμένα έργα λόγω του «παγώματος» των πληρωμών των έργων και της λήξης της προγραμματικής περιόδου στις 31.12.2015.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: α) τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Β) τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
 
ΘΕΜΑ: Ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το Φεβρουάριο του 2014 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας», συνολικού Προϋπολογισμού 174,4 εκ. € και χρόνο λήξης έως τις 31.12.2015. Το έργο αυτό αφορά στην προμήθεια Κινητών Εργαστηρίων και Διαδραστικών Συστημάτων για τις Σχολικές Μονάδες όλης της χώρας, με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. Χωρίζεται δε σε δύο φάσεις υλοποίησης εκ των οποίων η Φάση Α’, συνολικού ύψους 42,8 εκ. € θα έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 33% του φυσικού αντικειμένου έως τις 31.12.2015, ενώ η Φάση Β’ θα βρίσκεται ακόμη σε διαγωνιστική διαδικασία. Επισημαίνουμε δε ότι η ημερομηνία λήξης του Έργου συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Στη παρούσα φάση, με ευθύνη της κυβέρνησης τα προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν καταστεί το μοναδικό εν ζωή χρηματοδοτικό εργαλείο της ελληνικής οικονομίας. Πάρα ταύτα είναι εμφανές ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υλοποίηση της πλειοψηφίας των εν λόγω προγραμμάτων ενώ ταυτοχρόνως η λήξη της παρούσας προγραμματικής περιόδου είναι η 31.12.2015. Μέσω λοιπόν των παλινδρομήσεων, καθυστερήσεων και αναποτελεσματικότητας της κυβέρνησης κινδυνεύει να χαθεί μεγάλο μέρος των τελευταίων διαθέσιμων επενδυτικών εισροών της οικονομίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί έως και σήμερα ή πρόκειται να προβούν στο άμεσο μέλλον τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να εξασφαλιστεί είτε η παράταση της υλοποίησης του Έργου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να απορροφηθούν αδιάθετα κονδύλια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, είτε η ένταξη του έργου στην επόμενη προγραμματική περίοδο, καθώς αυτό είναι κομβικής σημασίας για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;

2. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι τόσο το συγκεκριμένο έργο όσο και τα έργα- συνέργειες αυτού, συνολικού ύψους 215 εκ € θα θεωρηθούν ως επιλέξιμες δαπάνες και δεν θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό;

3. Σε τι ποσοστό κυμαίνεται η δέσμευση και απορρόφηση πιστώσεων ΕΣΠΑ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και ανά διαχειριστική Αρχή κάθε Υπουργείου και πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος να χαθούν πιστώσεις από ενταγμένα έργα λόγω του «παγώματος» των πληρωμών των έργων και της λήξης της προγραμματικής περιόδου στις 31.12.2015;

O ερωτών βουλευτής:
Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας

19 Μαΐου 2015

Σχετικά