28 Ιουλίου, 2015

Ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, βουλευτής Β’ Αθηνών, υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, σχετικά με απένταξη από το ΕΣΠΑ του έργου «Ψηφιακές υποδομές του Υπουργείου Παιδείας».

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, βουλευτής Β’ Αθηνών, υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, σχετικά με απένταξη από το ΕΣΠΑ του έργου «Ψηφιακές υποδομές του Υπουργείου Παιδείας».

Η επίκαιρη ερώτηση έρχεται σε συνέχεια της από 19.5.2015 ερώτησης του κ. Θεοχάρη αναφορικά με την τύχη του εν λόγω έργου. Στην απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «το αναφερόμενο έργο [...]προτείνεται να τμηματοποιηθεί μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων» και ότι «Οι φορείς, [...] ετοιμάζονται για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, με στόχο την αποφυγή απώλειας πόρων ή την επιβάρυνση εθνικών».

Παρόλες τις διαβεβαιώσεις, πληροφορηθήκαμε ότι πρόσφατα αποφασίστηκε η απένταξη του έργου το οποίο αφορά στην ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων της επικράτειας μέσω της προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού και τη μετατροπή του ελληνικού σχολείου σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό, φιλικό προς τις νέες τεχνολογίες και διαδικασίες μάθησης. Πρόκειται μάλιστα για ένα ώριμο έργο καθώς η φάση Α’ έχει περάσει όλα τα εγκριτικά στάδια συμπεριλαμβανομένου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και βρίσκεται σε φάση συμβασιοποίησης, ενώ η φάση Β’ βρίσκεται στο στάδιο έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Για τους λόγους αυτούς και με δεδομένο ότι παρατηρείται πλήρης διάσταση μεταξύ των όσων μας διαβεβαίωναν οι Υπουργοί και όσων τελικά πράττουν, ερωτώνται σχετικά με τους συγκεκριμένους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για απένταξη του έργου και με ποιους εναλλακτικούς τρόπους θα χρηματοδοτηθεί από εδώ και στο εξής ο στρατηγικός στόχος της ψηφιακής αναβάθμισης των σχολείων της επικράτειας.

Επίσης ζητούνται πληροφορίες ως προς το ποια έργα έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση αντί του συγκεκριμένου, και για ποιους λόγους υπήρξε αυτή η αλλαγή στην προτεραιοποίηση, ενώ τέλος ερωτώνται οι υπουργοί για το πώς θα αποφευχθεί ο καταλογισμός των ποσών των έργων–συνεργειών, ύψους περίπου 400εκ. € σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Επίκαιρη Ερώτηση

προς
α) Τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
β) τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα: Ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στις 19.5.2015 υποβάλαμε ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας και Οικονομίας, αναφορικά με την τύχη του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας». Στις 20.6.2015 λάβαμε απάντηση από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:
Α) Το αναφερόμενο έργο έχει χαρακτηρισθεί ως κατηγορία 3, δηλαδή προτείνεται να τμηματοποιηθεί μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων, ανάλογα με την εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και τη δυνατότητα εξεύρεσης πόρων κατά την τρέχουσα , όσο και τη νέα Π.Π. 2014-2020.

Β) Οι φορείς, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, ετοιμάζονται για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, με στόχο την αποφυγή απώλειας πόρων ή την επιβάρυνση εθνικών.

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι, το έργο πρόκειται να απενταχθεί, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα οι κύριοι αρμόδιοι υπουργοί μας είχαν απαντήσει επίσημα. Απεντάσσεται δηλαδή ένα ώριμο έργο, καθώς η φάση Α’ έχει περάσει όλα τα εγκριτικά στάδια συμπεριλαμβανομένου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και βρίσκεται σε φάση συμβασιοποίησης, ενώ η φάση Β’ βρίσκεται στο στάδιο έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Θυμίζουμε ότι το έργο αφορά στην ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων της επικράτειας μέσω της προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού και τη μετατροπή του ελληνικού σχολείου σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό, φιλικό προς τις νέες τεχνολογίες και διαδικασίες μάθησης.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση για απένταξη του έργου και πώς θα χρηματοδοτηθεί από εδώ και στο εξής ο στρατηγικός στόχος της ψηφιακής αναβάθμισης των σχολείων της επικράτειας;

2. Ποια είναι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αντί του συγκεκριμένου, ώστε να μην υπάρχει απώλεια κοινοτικών πόρων και γιατί προτιμήθηκαν σε σχέση με το εν λόγω έργο; Έχει αλλάξει ο στρατηγικός μας σχεδιασμός σε σχέση με την Παιδεία;

3. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου είχαν πραγματοποιηθεί μια σειρά από έργα-συνέργειες συνολικού ύψους περίπου 400 εκ. € (250εκ. € για εκπαίδευση δασκάλων και παραγωγή ψηφιακών βιβλίων και 150 εκ. € για τεχνικό εξοπλισμό). Πώς θα διασφαλίσετε ότι τα χρήματα αυτά δεν θα καταλογιστούν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού; Μήπως οι αρμόδιοι υπουργοί προσδοκούν ότι λόγω και των περίπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών καταλογισμού από πλευράς Ε.Ε., το πρόβλημα αυτό θα αναδειχτεί όταν οι ίδιοι θα βρίσκονται πλέον μακριά από τις συγκεκριμένες θέσεις;

Ο ερωτών βουλευτής
Χάρης Θεοχάρης - Β’ Αθηνών

28 Ιουλίου 2015