21 Δεκεμβρίου, 2015

Προβληματικές οι οργανικές συνθέσεις των υπό ελληνική σημαία πλοίων

Κοινή ερώτηση προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού, Σπύρος Δανέλλης και Γρηγόρης Ψαριανός, σε σχέση με την ανάγκη αλλαγής των οργανικών συνθέσεων των πληρωμάτων, των υπό ελληνική σημαία πλοίων 1500 - 2999 Κόρων Ολικής Χωρητικότητας.

Μέχρι και το 2007, τα ως άνω, υπό ελληνική σημαία πλοία ήταν περίπου 1.000, ενώ σήμερα έχουν μειωθεί σε 400, αφού εξαναγκάσθηκαν μετά την εφαρμογή διατάξεων του Ν.3569/2007 να υψώσουν είτε σημαίες τρίτων χωρών, είτε άλλων κοινοτικών χωρών όπως η Μάλτα και η Κύπρος.

Λόγοι έντονου ανταγωνισμού, καθώς και των σημαντικών επιβαρύνσεων που επέφεραν, τόσο σε μισθούς όσο και σε εισφορές, οι αυξημένες οργανικές συνθέσεις των πληρωμάτων των εν λόγω πλοίων συνηγορούν σε άμεση τροποποίηση της νομοθεσίας, προκειμένου να επιστρέψουν τα συγκεκριμένα πλοία στην ελληνική σημαία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Θέμα: «Προβληματικές οι οργανικές συνθέσεις των υπό ελληνική σημαία πλοίων 1500-2999 ΚΟΧ».

Προβλήματα παρατηρούνται σε σχέση με τις οργανικές συνθέσεις πλοίων 1500 – 2999 Κόρων Ολικής Χωρητικότητας (ΚΟΧ), τα οποία δραστηριοποιούνται τόσο στα εθνικά, όσο και στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι και το 2007, τα ως άνω, υπό ελληνική σημαία πλοία ήταν περίπου 1.000, ενώ σήμερα έχουν μειωθεί σε 400, αφού εξαναγκάσθηκαν μετά την εφαρμογή διατάξεων του Ν.3569/2007 να υψώσουν είτε σημαίες τρίτων χωρών, είτε άλλων κοινοτικών χωρών όπως η Μάλτα και η Κύπρος.

Οι λόγοι της μείωσης των συγκεκριμένων πλοίων είχαν να κάνουν με τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό και τις σημαντικές επιβαρύνσεις που επέφεραν τόσο σε μισθούς, όσο και σε εισφορές, οι αυξημένες οργανικές συνθέσεις των πληρωμάτων τους, οι οποίες είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με τις ανωτέρω χώρες και καθιστούσαν τα συγκεκριμένα ελληνικά πλοία ασύμφορα και μη ανταγωνιστικά.

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρ. 12 του Ν.3569/2007 προβλέπεται πλέον ότι μόνο τα πλοία άνω των 3000 ΚΟΧ εξαιρούνται από την καταβολή τακτικής εισφοράς υπέρ του ΝΑΤ και μέσω αυτού και στα συναφή ταμεία ΤΠΑΕΝ, ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ, ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, για όλους τους ναυτικούς που απασχολούν, πλην των Αξιωματικών, σε αντίθεση με τα πλοία χωρητικότητας 1500 – 2999 ΚΟΧ.

Παράλληλα, σε εναρμόνιση με τις προαναφερθείσες διατάξεις γίνεται και ανάλογη παρέμβαση του όρου 8 της εγκριτικής πράξης κάθε πλοίου από 3000 ΚΟΧ και άνω, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα πλοία να μπορούν να ταξιδεύουν με μειωμένες συνθέσεις ελλήνων ναυτικών στα πληρώματά τους, προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικά.

Αντιθέτως, ο αντίστοιχος όρος 8 στις εγκριτικές πράξεις πλοίων 1500-2999 ΚΟΧ είναι ιδιαίτερα δυσμενής, από τη στιγμή που εφαρμόζεται η ισχύουσα Εθνική νομοθεσία (διατάξεις ΠΔ 237/87-ΦΕΚ 102 ΥΑ 7003/1639-ΦΕΚ 802Β), με αποτέλεσμα οι οργανικές τους συνθέσεις να διαμορφώνονται σε 16 μέχρι 21 έλληνες ναυτικούς για τα συμβατικά πλοία, και από 11 μέχρι 13 για τα αυτοματοποιημένα πλοία αντιστοίχως, για τους οποίους σημειωτέον πρέπει να καταβάλλονται πλήρεις εισφορές σε όλα τα σχετικά Ταμεία.

Δεδομένου ότι είναι κοινώς αποδεκτό ότι δεν υπάρχει άλλος παραγωγικός τομέας στη χώρα μας, πέραν της ναυτιλίας, που να κατέχει την πανευρωπαϊκή, όσο και την παγκόσμια πρωτιά.

Δεδομένου ότι τα πλοία 1500 – 2999 ΚΟΧ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ναυτιλίας μας και της ναυτικής μας κληρονομιάς και ως εκ τούτου θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να υπαχθούν ξανά στην ελληνική σημαία.

Δεδομένου ότι η Πολιτεία έχει χρέος όχι μόνο να σταματήσει το κύμα φυγής πλοίων από το ελληνικό νηολόγιο, αλλά και να φροντίσει για την επαναφορά συγκεκριμένων κατηγοριών πλοίων σε αυτό.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τι πρόκειται να πράξει προκειμένου να επανέλθουν τα πλοία 1500 – 2999 ΚΟΧ στο ελληνικό νηολόγιο;

2. Σκοπεύει να επαναφέρει τις διατάξεις της παρ.4 του ΝΔ 2687/53, οι οποίες σημειωτέον έχουν αυξημένη συνταγματική ισχύ, και είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκές για τα πλοία της κατηγορίας αυτής, τροποποιώντας παράλληλα το αρθρ. 12 του Ν. 3569/2007, αλλά και του όρου 8 των εγκριτικών πράξεων των συγκεκριμένων πλοίων;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών