13 Οκτωβρίου, 2015

Προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζει το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» στη Θεσσαλονίκη

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» κατέθεσε η βουλευτής του Ποταμιού στη Β’ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Μάρκου.

Το Κέντρο «Νόησις»,  κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, ΝΠΙΔ, μέσα από τη λειτουργία του και τις δράσεις του, έχει συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού (πάνω από 1,5 εκ. επισκέπτες τα τελευταία 10 χρόνια) για θέματα σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας, στη διάσωση τεκμηρίων της ιστορικής εξέλιξης του τεχνικού μας πολιτισμού και στην καλλιέργεια φιλικής στάσης απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία, ενώ έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τον πρωτοπόρο και καινοτόμο χαρακτήρα των δράσεων που προσφέρει στο κοινό και τη νέα γενιά της χώρας.

Η βουλευτής ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς ποιος είναι ο σχεδιασμός σχετικά με το μέλλον του Ιδρύματος «ΝΟΗΣΙΣ» και την εξομάλυνση της λειτουργίας του, καθώς και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: α) τον Υπουργό Οικονομικών και β) τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζει το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» στη Θεσσαλονίκη

Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από την πληθώρα πολιτιστικών χώρων και ιδίως μουσείων που αντανακλούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αντίθετα, η ύπαρξη αντίστοιχων  χώρων που προβάλλουν την τεχνολογική εξέλιξη και ιστορία είναι σπάνια. Το κενό αυτό επιδιώκει να καλύψει το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» που εδρεύει στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, ένα ίδρυμα μοναδικό για τη χώρα. Πρόκειται για κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την απόλυτη εποπτεία του ελληνικού κράτους, που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4310/2014 «για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία».

Μέσα από τη λειτουργία του και τις δράσεις του, το Ίδρυμα έχει συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού (πάνω από 1,5 εκ. επισκέπτες τα τελευταία 10 χρόνια) για θέματα σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας, στη διάσωση τεκμηρίων της ιστορικής εξέλιξης του τεχνικού μας πολιτισμού και στην καλλιέργεια φιλικής στάσης απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία, ενώ έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τον πρωτοπόρο και καινοτόμο χαρακτήρα των δράσεων που προσφέρει στο κοινό και τη νέα γενιά της χώρας.

Παρά τη σημαντική του προσφορά, το Ίδρυμα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας του. Συγκεκριμένα:

- Εδώ και 17 μήνες δεν έχει οριστεί Διοικητικό Συμβούλιο από το αρμόδιο Υπουργείο,

- Παρά το γεγονός ότι το Ίδρυμα επιτυγχάνει ποσοστό αυτοχρηματοδότησης που φτάνει το 77%, μέσα από χορηγίες και συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν καταβάλλεται κανονικά η εκ του νόμου δημόσια χρηματοδότηση. Για το 2014, καταβλήθηκε μόνο το 50% της προγραμματισμένης χρηματοδότησης (48.000€), για το 2015 δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό ενώ για το 2016 δεν υπάρχει καμία σχετική πρόβλεψη. Το ίδρυμα αναγκάζεται να συντάσσει ελλειμματικούς προϋπολογισμούς με την υπογραφή μόνο του Γενικού Διευθυντή του.

- Οι 23 εργαζόμενοι του Ιδρύματος βρίσκονται στα όρια της οικονομικής εξόντωσης, παραμένοντας απλήρωτοι για 5 μήνες, ενώ πολλοί από αυτούς αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τα έξοδα μετάβασης στην εργασία τους. Ανάμεσα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδρύματος που αγγίζουν το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, οι 120.000 αφορούν οφειλές προς το προσωπικό και οι 70.000 προς το ΙΚΑ. Για το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τις 31/12/2011, το ίδρυμα υπέγραψε το 2013 σχετικό μνημόνιο εξόφλησης τους με το Υπουργείο Παιδείας χωρίς, ωστόσο, να έχει καταβληθεί το σχετικό ποσό.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργείται αδυναμία προγραμματισμού δράσεων και τήρησης δεσμεύσεων (ευρωπαϊκά προγράμματα, πρόγραμμα λειτουργίας, προϋπολογισμός, χρονοδιαγράμματα φορέα) και να τίθεται σε κίνδυνο το πολιτιστικό κεφάλαιο του φορέα (συλλογές, εκθέματα, ειδικός εξοπλισμός), που αποτελεί παρακαταθήκη της ελληνικής κοινωνίας με διαχρονική αξία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Ποιος είναι ο σχεδιασμός των υπουργείων σας σχετικά με το μέλλον του Ιδρύματος «ΝΟΗΣΙΣ» και την εξομάλυνση της λειτουργίας του;

2) Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων και ειδικότερα:

α) πότε προτίθεται να προβεί  στο διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) πότε θα καταβληθούν οι ετήσιες επιχορηγήσεις των ετών 2014 και 2015 και

γ) με ποιον τρόπο τελικά θα διευθετηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδρύματος, δεδομένης και της σχετικής έγγραφης συμφωνίας με το Υπουργείο Παιδείας για τις οφειλές μέχρι 31/12/2011;

Η ερωτώσα βουλευτής

Κατερίνα Μάρκου - Β' Θεσσαλονίκης