8 Σεπτεμβρίου, 2015

Προτάσεις του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής

Για μία αποτελεσματική εθνική εξωτερική πολιτική.

Σε ένα διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον τόσο επικίνδυνο, απρόβλεπτο κα ρευστό, ιδίως στην περιοχή μας, η μοναχική πορεία της Ελλάδας σε αναζήτηση κατά φαντασία συμμάχων ή και εχθρών εντός της Ε.Ε., θα ήταν ολότελα αυτοκαταστροφική.

Η συμμετοχή μας στον βασικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αναμφισβήτητη στρατηγική επιλογή ασφάλειας και σταθερότητας και είναι σημαντικό οι κάθε λογής ‘επίδοξοι μάγοι’ να το αντιληφθούν έγκαιρα και οριστικά.

Το μεγάλο όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αναπόφευκτα προϋποθέτει και επιτάσσει την ομοσπονδιακή συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το στοίχημα για την Ελλάδα είναι η ποιοτική αναβάθμιση της συμμετοχής μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ευθύνη και υποχρέωση συμβολής στην αλλαγή κατεύθυνσης της Ε.Ε. και στην ενίσχυση του εκδημοκρατισμού και αξιοπιστίας των θεσμικών της Οργάνων. Δεν μας αξίζει και δεν μας ωφελεί ο ρόλος του «προβληματικού εταίρου» της Ένωσης.

Ρεαλιστική εξωτερική πολιτική

Σε συνθήκες υψηλού κινδύνου και ρευστότητας, η Ελλάδα οφείλει με γνώση, σχέδιο, σοβαρότητα, αξιοπιστία, στα πλαίσια πάντα του Ευρωπαϊκού πλαισίου και αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό της πλεονέκτημα καθώς και σύμπαν το δυναμικό της να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να τις αναλύει διεξοδικά και να εφαρμόζει μία πραγματιστική εξωτερική πολιτική προς όλες τις κατευθύνσεις υπερασπίζοντας έτσι αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντά της.

Η ουσία της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής αφορά στην προώθηση των οικονομικών τους συμφερόντων στο εξωτερικό. Η παραγωγικότητα της οικονομίας μας, η αύξηση των εξαγωγών μας και η επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό είναι ζωτικής σημασίας εθνικό θέμα. Αν ηττηθούμε στην οικονομία θα ηττηθούμε εθνικά.

Προτείνουμε την αναβάθμιση και μετατροπή του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής σε Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας. Το προτεινόμενο Συμβούλιο θα υπάγεται στον Πρωθυπουργό και θα συγκαλείται από τον ίδιο με την συμμετοχή των πολιτικών αρχηγών. Θα μετέχουν, επίσης, επιτελείς του ΥΠ.ΕΞ., του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και της Ε.Υ.Π.

Το Ποτάμι προτείνει τη Σύσταση θέσης Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού Εξωτερικών. Η επιλογή του θα γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό, κατά προτίμηση από την κορυφή της ιεραρχίας της Διπλωματικής Υπηρεσίας.

Για το Κυπριακό

Η ρευστότητα και η αβεβαιότητα στη ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ενισχύουν τη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η λύση του Κυπριακού είναι σταθερός μας στόχος και περνά μέσα από τη συνέχιση των συνομιλιών των δύο πλευρών. Σήμερα το Κυπριακό βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του μετά το 2004. Η Κύπρος αναζητεί λύση, η οποία πρέπει να είναι δίκαιη, βιώσιμη, συμβατή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Κεκτημένο και να στηρίζεται στις Αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Το δημοψήφισμα αποτελεί ουσιαστική δικλείδα ασφαλείας.

Σχέσεις με την Τουρκία

Η Ελλάδα διεκδικεί σχέσεις σεβασμού, αμοιβαιότητας και ισοτιμίας με την γείτονα χώρα στην βάση του σεβασμού των διμερών Συνθηκών με κορυφαία της Συνθήκης της Λωζάννης, των διεθνών συμβάσεων και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Π.Γ.Δ.Μ.

Υποστηρίζουμε την λύση του προβλήματος της ονομασίας με την εθνική επιλογή μίας ονομασίας για όλες τις χρήσεις που θα περιέχει τον όρο Μακεδονία αλλά με σαφέστατο γεωγραφικό ή άλλον προσδιορισμό που θα εκφράζει σαφή διάκριση με την ελληνική Μακεδονία. Η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας εξαρτάται από την επιλογή της Π.Γ.Δ.Μ. στο θέμα αυτό.