23 Φεβρουαρίου, 2018

Πρόστιμο 8,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωδικαστήριο για το αποχετευτικό πρόβλημα στο Θριάσιο Πεδίο

Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου και Γρηγόρης Ψαριανός Β΄ Αθηνών, προς τους Υπουργούς: Υποδομών – Μεταφορών, Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με το πρόστιμο ύψους 8.2 εκατ. ευρώ που επέβαλε στην χώρα μας το Ευρωδικαστήριο, για καθυστέρηση κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου στο Θριάσιο Πεδίο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 1) Υποδομών – Μεταφορών 2) Εσωτερικών 3) Οικονομικών 4) Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: «Πρόστιμο 8,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωδικαστήριο για το αποχετευτικό πρόβλημα στο Θριάσιο Πεδίο»

Με πρόσφατη απόφαση του το Ευρωδικαστήριο καταδίκασε την χώρα μας για τη μη συμμόρφωσή της στην ολοκλήρωση του έργου για το αποχετευτικό δίκτυο του Θριάσιου Πεδίου, επιβάλλοντας κατ’ αποκοπή πρόστιμο 5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αυξάνεται κατά 3,28 εκατ. ευρώ για κάθε εξάμηνο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα δεν έχει πράξει όσα όφειλε για να εξυπηρετηθεί ο πληθυσμός του Θριάσιου Πεδίου και να μην καταλήγουν ανεπεξέργαστα τα λύματα στο υπέδαφος και στον κόλπο της Ελευσίνας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ευρωδικαστηρίου η Ελλάδα καθυστέρησε να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, για την κατασκευή σταθμού επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στην εν λόγω περιοχή, αφού η κατασκευή του είναι μεταγενέστερη της καταδίκης της (2004) και πολύ μεταγενέστερη της προθεσμίας που έδινε η Κοινοτική Νομοθεσία. Επίσης το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί στο σύνολό του, ενώ ο μισός πληθυσμός του Θριάσιου Πεδίου δεν είναι ακόμη συνδεδεμένος στο τριτοβάθμιο δίκτυο.

Στην απόφαση αυτή κατέληξε το Ευρωδικαστήριο, απορρίπτοντας τα επιχειρήματα της Ελληνικής πλευράς, η οποία επικαλέστηκε το μικρό ενδιαφέρον των πολιτών που επιθυμούν σύνδεση του αγωγού με την κατοικία τους, λόγω οικονομικού κόστους.

Δεδομένου ότι η μη εκπλήρωση των αποφάσεων του Ευρωδικαστηρίου από την χώρα μας, επισύρει χρηματικά πρόστιμα, που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και κατ’ επέκταση τον Έλληνα πολίτη, ενώ αναδεικνύει και την ασυνέπεια του Ελληνικού κράτους.

Δεδομένου ότι παρότι είχε δοθεί επαρκής χρόνος στην χώρα μας από το 2004, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Ευρωδικαστηρίου.

Δεδομένου ότι η σωστή, ορθή και έγκαιρη κατασκευή ενός έργου είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και των συναρμόδιων Υπουργείων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Γιατί η χώρα μας δεν προέβη έγκαιρα στην πλήρη ολοκλήρωση του εν λόγω έργου προς αποφυγή επιβαλλόμενων προστίμων;

2) Ποιος είναι ο λόγος μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος στην παράδοση του έργου;

3) Πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές;

4) Στην περίπτωση που το κράτος αναλάμβανε την σύνδεση του αγωγού με τις κατοικίες των πολιτών της περιοχής ποιο θα ήταν το οικονομικό κόστος; Θα υπερέβαινε τα οικονομικά πρόστιμα που μας επιβλήθηκαν και αυτών που πρόκειται να μας επιβληθούν μέχρι ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός Β΄ Αθηνών

Σχετικά