13 Οκτωβρίου, 2016

Δεύτερη σε αριθμό ανοικτών υποθέσεων περιβαλλοντικών παραβάσεων η χώρα μας στην Ε.Ε.

Σε ερώτηση προχώρησαν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς (Β' Αθήνας), Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου), Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) και Γρηγόρης Ψαριανός (Β' Αθήνας), σχετικά με τα πορίσματα της ετήσιας έρευνας της WWF, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας είναι δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιβαλλοντικές παραβάσεις. Οι βουλευτές ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η χώρα μας καλείται να πληρώσει υψηλά πρόστιμα, εξαιτίας μίας σειράς παραβάσεων του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου. Συγκεκριμένα, οι βουλευτές ρωτούν ποια είναι ποσά των προστίμων, που έχουν επιβληθεί και έχει καταβάλει η χώρα μας αναλυτικά για τα έτη 2010 έως και το 2016, για παραβάσεις και μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία; Ρωτούν, πόσα από τα εισηγηθέντα πρόστιμα του ΣΕΠΔΕΜ για το έτος 2015 υπεγράφη Υπουργική Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων και ποιο είναι το συνολικό ποσό των επιβληθέντων προστίμων για το ίδιο έτος; Σε τι ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει η Κυβέρνηση για τη συμμόρφωση της χώρας μας και την αποφυγή περισσότερων προστίμων, πώς θα γίνονται περιβαλλοντικοί έλεγχοι και πώς θα αντιμετωπιστούν τα σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης και ελλείψεων των πολεοδομικών γραφείων; Τέλος, οι βουλευτές ζητούν να μάθουν τον λόγο για τον οποίο δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα ο οικονομικός απολογισμός του Πράσινου Ταμείου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς:
1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Υπουργό Οικονομικών
3. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
4. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Δεύτερη σε αριθμό ανοικτών υποθέσεων περιβαλλοντικών παραβάσεων η χώρα μας στην Ε.Ε.

Η δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της WWF "Νόμος και περιβάλλον στην Ελλάδα: Έκθεση 2016 για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας" παρουσιάζει τη χώρα μας δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Ισπανία, σε περιβαλλοντικές παραβάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα πιο σημαντικά πορίσματα της έκθεσης της WWF αφορούν στις δύο νέες καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επικίνδυνα και τα αστικά απόβλητα, αποφάσεις που επιβάλλουν στην Ελλάδα υψηλά χρηματικά πρόστιμα, ενώ συνολικά η χώρα μας καλείται να πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου. Παράλληλα, άλλο πόρισμα της έκθεσης του WWF αναφέρεται στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) και γενικότερα του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων, αφού το Σώμα είναι η μόνη υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο δεν εντάχθηκε στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, παρόλο που κατατέθηκαν σχετικές προτάσεις, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται σημαντικά υποστελεχωμένη. Επιπρόσθετα, αναφορά γίνεται και στην ανακοίνωση του νέου νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα και στις παλινωδίες στο μείζον ζήτημα της έγκρισης αδειών χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Σημαντική επίσης είναι η επισήμανση της έκθεσης για την εντεινόμενη αδιαφάνεια στη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου, τη μοναδική εθνική πηγή πόρων για την εξυπηρέτηση του οικολογικού χρέους της χώρας που είναι μειωμένη λόγω του περιορισμού του ορίου των λειτουργικών δαπανών και αυτών που αφορούν την επίτευξη των σκοπών του στο 2,5% επί του συνόλου των διαθεσίμων του, ενώ για πρώτη χρονιά δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί ο οικονομικός απολογισμός του Την προβληματική λειτουργία του Πράσινου Ταμείου άλλωστε έχουν αναδείξει και με παλαιότερη Ερώτηση οι βουλευτές του Ποταμιού (αρ. πρωτ. 1676 / 04.12.2015).

Τέλος, στην έκθεση παρουσιάζονται οι σοβαρές αδυναμίες στην παρακολούθηση και στη διαχείριση των υδάτων, όπως και τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, με ανύπαρκτες ή δειλές διοικητικές και νομοθετικές αντιδράσεις.

Δεδομένου ότι:

 • Η ελλιπής εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής, αλλά και της οικονομίας, καθώς κοστίζει αρκετά εξαιτίας των προστίμων που πρέπει να καταβληθούν, και αποδυναμώνει τις προοπτικές για μια πραγματικά δίκαιη ανάπτυξη,
 • Πλήττεται η διεθνής εικόνα της Ελλάδας και υπονομεύεται ο φυσικός πλούτος της χώρας μας που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μία βιώσιμη διέξοδο από την κρίση,
 • Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Ποια είναι τα ποσά των προστίμων που έχουν επιβληθεί και έχει καταβάλει η χώρα μας αναλυτικά για τα έτη 2010 έως και το 2016, για παραβάσεις και μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία;

  2. Για πόσα από τα εισηγηθέντα πρόστιμα του ΣΕΠΔΕΜ για το έτος 2015 υπεγράφη Υπουργική Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων και ποιο το συνολικό ποσό των επιβληθέντων προστίμων για το ίδιο έτος;

  3. Ποιες οι ενέργειες και ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για τη συμμόρφωση της χώρας μας σε κάθε μία από τις περιπτώσεις των εκκρεμών υποθέσεων περιβαλλοντικών παραβάσεων για την αναστολή επιβολής των χρηματικών ποινών που έχουν επιβληθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

  4. Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την ενίσχυση του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης;

  5. Σε συνέχεια της έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη «Καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων» (26-01-2016), σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε για να αντιμετωπίσετε τα σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης και ελλείψεων των πολεοδομικών γραφείων που αναφέρονται στην έκθεση, σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες συστάσεις που διατυπώνονται;

  6. Για ποιον λόγο δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί ο οικονομικός απολογισμός του Πράσινου Ταμείου;

  Οι ερωτώντες βουλευτές
  Γιώργος Αμυράς – Β' Αθήνας
  Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου
  Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
  Γρηγόρης Ψαριανός – Β' Αθήνας