18 Φεβρουαρίου, 2016

«Πόσο κόστισε η μελέτη της Φλωρεντίας;»

Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, προκειμένου να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών, που μπορούν να εκδοθούν στην Ελλάδα, πόσο κόστισε και ποιος αποφάσισε να ανατεθεί στη συγκεκριμένη Σχολή η μελέτη, ζητά να μάθει ο βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Επικρατείας.

Δημοσιεύματα αποκαλύπτουν ότι μέλος της ερευνητικής ομάδας είναι πρόσωπο προσφιλές στην κυβέρνηση και η μελέτη που διεξήχθη στηρίχθηκε κατά βάση σε άλλη μελέτη Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Αμυράς ζητά να μάθει πότε ανατέθηκε η μελέτη, σε πόσο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε καθώς και ποια επιστημονική μέθοδος ακολουθήθηκε τόσο για τον υπολογισμό του αριθμού των αδειών, όσο και για την τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κ. Ν.ΠΑΠΠΑ

Θέμα: Διευκρινίσεις για την Μελέτη της Σχολής της Φλωρεντίας

Κύριε Υπουργέ,

Για τη ρύθμιση του ιδιωτικού τηλεοπτικού πεδίου και τη διαδικασία αδειοδότησης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, αιτηθήκατε μελέτη από τη Σχολή της Φλωρεντίας για τη Ρύθμιση των Επικοινωνιών και των ΜΜΕ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI).

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να απαντήσει στα εξής δύο ζητήματα: (α) Πόσες πανεθνικές τηλεοπτικές άδειες θα έπρεπε να εκδοθούν στην Ελλάδα και (β) ποια θα πρέπει να είναι η τιμή εκκίνησης για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Από πρόσφατα δημοσιεύματα, μαθαίνουμε ότι αφενός ένα μέλος της ερευνητικής ομάδας της μελέτης ήταν ένα πρόσωπο προσφιλές στην κυβέρνηση κι αφετέρου ότι η μελέτη που αιτηθήκατε στηρίχθηκε κατά βάση σε άλλη μελέτη που συνέγραψαν δύο Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού.

Επειδή έπειτα από τις αποκαλύψεις δημιουργούνται και νέα ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία της μελέτης και τον τρόπο ανάθεσής της,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Πώς επιλέχθηκε η συγκεκριμένη Σχολή της Φλωρεντίας για την εκπόνηση της μελέτης;

2. Πόσο κόστισε η μελέτη;

3. Πότε ακριβώς αιτηθήκατε την μελέτη και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε αυτή;

4. Ζητήσατε από τη Σχολή τις τεχνικές και επιστημονικές λεπτομέρειες (όπως π.χ. τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της τιμής εκκίνησης) βάσει των οποίων κατέληξαν οι συγγραφείς στα συμπεράσματα και στις προτάσεις τους;

5. Η Ιταλία, την οποία επικαλείται η μελέτη στην σελ. 20 ως συγκριτικό παράδειγμα, και η οποία προκήρυξε πλειοδοτικό διαγωνισμό για άδειες σε τρείς παρτίδες τον Φεβρουάριο του 2014, ζήτησε κάποια αντίστοιχη μελέτη από την ιταλική Σχολή της Φλωρεντίας;

Ο ερωτών βουλευτής:
Γιώργος Αμυράς, Β΄ Αθήνας