25 Μαΐου, 2015

Ποιος είναι ο ρόλος και οι δυνατότητες εξέλιξης των ΚΕΠ σήμερα;

Στο ρόλο και τις δυνατότητες εξέλιξης των ΚΕΠ αναφέρθηκε ο βουλευτής επικρατείας του Ποταμιού Παναγιώτης Καρκατσούλης, με αφορμή την συζήτηση στην ολομέλεια επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει.

Στο ρόλο και τις δυνατότητες εξέλιξης των ΚΕΠ αναφέρθηκε ο βουλευτής επικρατείας του Ποταμιού Παναγιώτης Καρκατσούλης, με αφορμή την συζήτηση στην ολομέλεια επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει. Τα ΚΕΠ υπήρξαν ένας θεσμός πρωτοπόρος για την εποχή τους όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά παγκοσμίως. Έκτοτε, πολλά έχουν αλλάξει, η τεχνολογία και η διοικητική επιστήμη έχουν εφοδιάσει με νέα μέσα την φαρέτρα όσων ασκούν δημόσιες πολιτικές, αλλά τα ΚΕΠ δεν έχουν εξελιχθεί από εκείνη την αρχική καινοτόμο - για το 1999 αλλά όχι για το 2015 - ιδέα.

Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης αναφέρθηκε σε στοιχεία μελέτης αξιολόγησης των ΚΕΠ που είχε γίνει από την ΕΥΣΣΕΠ1. Σε αυτή τη μελέτη είχαν εκτιμηθεί οι υπηρεσίες που παρέχει κάθε ΚΕΠ (αριθμός ατόμων που εξυπηρετήθηκαν, εύρος ωραρίου λειτουργίας, αριθμός διαφορετικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κ.λπ) σε συνάρτηση με το κόστος λειτουργίας του (αριθμός υπαλλήλων, κόστος ενοικίου, λειτουργικά έξοδα κ.λπ).

Με βάση την αξιολόγηση αυτή, είχαν ταξινομηθεί τα ΚΕΠ σε 3 κατηγορίες, μα βάση μια κλίμακα αξιολόγησης από το 1 έως το 10 (άριστα):
1. Ιδιαίτερα αποδοτικά, εκείνα που αξιολογήθηκαν με βαθμό από 8 έως 10
2. Ικανοποιητικά, εκείνα που αξιολογήθηκαν με βαθμό από 5 έως 8
3. Χαμηλής αποδοτικότητας, εκείνα που αξιολογήθηκαν με βαθμό από 0 έως 5.

Τοποθετώντας τα αξιολογούμενα ΚΕΠ στο χάρτη, μπορεί κανείς να σχεδιάσει στοχευμένα την πολιτική ανάπτυξης των ΚΕΠ, εστιάζοντας στις παραμέτρους εκείνες που λειτουργούν ως ανασχετικοί παράγοντες για την αποδοτικότητα κάθε ΚΕΠ.

KEP aksiologisi
Παράδειγμα της αξιολόγησης των ΚΕΠ: Με κόκκινο τα ιδιαίτερα αποδοτικά, με πράσινο τα ικανοποιητικά και με μωβ τα χαμηλής αποδοτικότητας

 

Ο Π.Καρκατσούλης τόνισε ότι δεν πρέπει τα ΚΕΠ να εξακολουθήσουν να αφήνονται στην τύχη τους. Η διαρκής συσσώρευση σε αυτά νέων διαδικασιών χωρίς προηγούμενη μελέτη και επιχειρησιακή υποστήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης», οδηγεί σε μαρασμό και απαξίωση έναν θεσμό που είχε καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου ως ένα από τα λίγα καλά παραδείγματα μεταρρύθμισης στη Δημόσια Διοίκηση.

* Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης είναι βουλευτής Επικρατείας

25 Μαΐου 2015