25 Φεβρουαρίου, 2016

Πέπλο μυστηρίου με την έκθεση του ΟΟΣΑ για την Παιδεία

Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φαίνεται να είναι τσακωμένη με την έννοια της αξιολόγησης, όπως μας έχει αποδείξει εδώ και έναν χρόνο.

Η αξιολόγηση του προγράμματος-συμφωνίας, που έφερε τον Αύγουστο και έπρεπε να είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2015, ακόμα είναι στην αναμονή και ίσως πάει για Απρίλιο του 2016. Η ίδια λογική της αναβλητικότητας και των καθυστερήσεων φαίνεται ότι συμβαίνει και στο κρίσιμο ζήτημα της Παιδείας και όλου του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Ενώ μέχρι τον Απρίλιο του 2016, το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να έχει ολοκληρώσει σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες την επικαιροποίηση της αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με βάση τη μελέτη του ΟΟΣΑ του 2011, δυστυχώς κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται με αυτό. Έχει συσταθεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων; Από ποιους αποτελείται; Άραγε, η νέα έκθεση θα είναι εγκαίρως έτοιμη, για να τεθεί υπόψη του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, ο οποίος τον τελευταίο καιρό προχωρά ασθμαίνοντας; Ή μήπως κάτι έχει αλλάξει ως προς το περιεχόμενο και τα χρονοδιαγράμματα, όπως άφησε να εννοηθεί ο κ. Φίλης πριν 15 ημέρες στη Βουλή;

Επειδή είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα και τα θέματα Παιδείας δεν προσφέρονται ούτε για τακτικισμούς, ούτε για να πηγαίνουν στις καλένδες, ο βουλευτής Αττικής και υπεύθυνος Παιδείας του Ποταμιού, κ. Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, σχετικά με τη δέσμευση της κυβέρνησης για επικαιροποίηση της αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, βάσει της μελέτης 2011 του ΟΟΣΑ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση της αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος βάσει της μελέτης 2011 του ΟΟΣΑ».

Στον Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», στην υποενότητα 4.1 «Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο» της Παραγράφου Γ, γίνεται αναφορά στον πολύ σημαντικό τομέα της Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται η υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να διασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος και της ευρύτερης ανάπτυξης της χώρας.

Για τον σκοπό αυτό και μέχρι τον Απρίλιο του 2016, η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα πρέπει να έχει προβεί σε επικαιροποίηση της αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με βάση τη μελέτη του ΟΟΣΑ του 2011. Μάλιστα στις 14/12/2015, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το ίδιο επαναλαμβάνει και στην με αρ. πρωτ. 204634/Φ1 ΕΞ 194521 εισ. απάντησή του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Φίλης. Στην απάντηση αναφέρεται η λειτουργία της σχετικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, με αρμοδιότητα την αξιολόγηση της έκθεσης του ΟΟΣΑ του 2011, χωρίς όμως να δηλώνεται εάν και πότε θα συσταθεί η εν λόγω Επιτροπή.

Επειδή σε δύο (2) μήνες λήγει η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Επειδή ήδη βρισκόμαστε στη μέση της πραγματοποίησης του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία και αρκετά προβλήματα έχουν ανακύψει ως προς την πορεία και τα ενδιάμεσα πορίσματά του.
Επειδή ήδη πολλές αποσπασματικές διατάξεις και άσχετες τροπολογίες σχετικές με την εκπαίδευση συνεχίζουν να κατατίθενται και να ψηφίζονται στη Βουλή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των μετεχόντων στον Διάλογο για την Παιδεία.

Και επειδή εμείς στο Ποτάμι θεωρούμε πολύ κρίσιμο την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου δράσης για την αναμόρφωση και βελτίωση του εκπαιδευτικού τοπίου στη χώρα, στη βάση ενός ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου λαμβάνοντας υπόψη πραγματικά μετρήσιμα στοιχεία και χρησιμοποιώντας σαφή τεκμηρίωση.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Έχετε προχωρήσει στη σύσταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων η οποία θα αναλάβει την αξιολόγηση και επικαιροποίηση της Έκθεσης του ΟΟΣΑ 2011; Ποια είναι τα μέλη που απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή;

2. Με ποια κριτήρια επελέγησαν ή πρόκειται να επιλεγούν τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων;

3. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και ποια είναι τα ενδιάμεσα παραδοτέα εν όψει του τελικού παραδοτέου τον Απρίλιο του 2016;

4. Η επικαιροποίηση της έκθεσης του ΟΟΣΑ θα προλάβει εγκαίρως να τεθεί εν γνώσει και υπό διαβούλευση, και από τα τρία επίπεδα του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία ήτοι την Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου, την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας;

5. Ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επικαιροποιημένου εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης που θα στηρίζεται στις συστάσεις της παραπάνω επανεξέτασης; Θεωρείτε εφικτή την υποβολή των προτάσεων για δράσεις ως το Μάιο 2016 ώστε να μπορέσουν να εφαρμοσθούν στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017;

6. Σύμφωνα με τις αναφορές σας στις 9/2/2016 στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, περί «αλλαγής των όρων του μνημονίου στο ζήτημα της αξιολόγησης της Έκθεσης του ΟΟΣΑ», τι ακριβώς έχει αλλάξει ως προς το περιεχόμενο και τα χρονοδιαγράμματα όσων πρέπει να υλοποιήσουμε;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής