25 Φεβρουαρίου, 2016

Εκτός διαγωνισμού υποψήφιοι με άριστη γνώση ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας

Ένταξη ισπανικής και ιταλικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης σε τμήμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Για ποιο λόγο έχει αποκλειστεί η ιταλική και η ισπανική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής στο διαγωνισμό εισαγωγής στο τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ζητά να μάθει ο βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, με ερώτηση, που κατέθεσε προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε τρεις προκηρύξεις διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO), που υποχρέωναν τους υποψηφίους να επιλέξουν τη γερμανική, την αγγλική ή τη γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα αποκλείοντας την ιταλική και την ισπανική.

Σύμφωνα με το Γενικό Δικαστήριο, η συρρίκνωση της επιλογής σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών συνιστά δυσμενή διάκριση λόγω γλώσσας.
Κατόπιν τούτων, ο κ. Αμυράς ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς, αν προτίθενται να καταθέσουν τροπολογία για αλλαγή των όρων εισαγωγής στο τμήμα ΟΕΥ, προκειμένου να γίνονται δεκτοί και οι υποψήφιοι που γνωρίζουν άριστα την ιταλική και την ισπανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2. Εξωτερικών

Θέμα: Ένταξη ισπανικής και ιταλικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας επιλογής στο τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Κύριε Υπουργέ,

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στο τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και μίας εκ των γλωσσών γαλλικής ή γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας αφήνοντας τους υποψηφίους με άριστη γνώση ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας εκτός διαγωνισμού.

Βάσει των ΦΕΚ (237/2014 και 47/2015) που καθορίζουν τους όρους συμμετοχής στους διαγωνισμούς εισαγωγής των υποψηφίων στα τμήματα της ΕΣΔΔΑ, τα υπόλοιπα τμήματα πλην του ΟΕΥ κάνουν δεκτή την ισπανική και την ιταλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

Με απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υποθέσεις Τ-124/13 και Τ-191/13 ακυρώθηκαν το Σεπτέμβρη του 2015 τρεις προκηρύξεις διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) που υποχρέωναν τους υποψηφίους να επιλέξουν τη γερμανική, την αγγλική ή τη γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα αποκλείοντας την ιταλική και την ισπανική.

Κατά το Γενικό Δικαστήριο, ο ισχυρισμός ότι η γερμανική, η γαλλική και η αγγλική γλώσσα είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες είναι αόριστος και δεν τεκμηριώνεται με καμία ένδειξη.

Το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει εκ νέου τη νομολογία του Δικαστηρίου κατά την οποία η συρρίκνωση της επιλογής σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών συνιστά δυσμενή διάκριση λόγω γλώσσας.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Για ποιο λόγο έχει αποκλειστεί η ιταλική και η ισπανική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα από το τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ΕΣΔΔΑ;

2. Προτίθεστε να καταθέσετε τροπολογία για αλλαγή των κριτηρίων εισαγωγής στο τμήμα ΟΕΥ όπου θα γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ με δεύτερη ξένη γλώσσα την ιταλική ή την ισπανική;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Αμυράς - Β΄ Αθήνας