25 Απριλίου, 2015

Παρέμβαση του Κυριάκου Χαρακίδη στη συνεδρίαση των επιτροπών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Υποθέσεων

Μια σειρά από πολύ σοβαρά ζητήματα για την υλοποίηση του λεγόμενου πακέτου «Γιούνκερ» έθεσε ο Βουλευτής Δράμας και ειδικός εισηγητής του Ποταμιού Κυριάκου Χαρακίδη κατά την κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Υποθέσεων, της Βουλής με την παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κου Κατάινεν.

Παρέμβαση Κυριάκου Χαρακίδη εισηγητή του Ποταμιού στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Υποθέσεων, της Βουλής, παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μια σειρά από πολύ σοβαρά ζητήματα για την υλοποίηση του λεγόμενου πακέτου «Γιούνκερ» έθεσε ο Βουλευτής Δράμας και ειδικός εισηγητής του Ποταμιού Κυριάκου Χαρακίδη κατά την κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Υποθέσεων, της Βουλής με την παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κου Κατάινεν.

Ο Κος Χαρακίδης χαρακτήρισε ως ευκαιρία για την χώρα το πακέτο Γιούνκερ χάρη στο οποίο μπορεί να βγει από το τέλμα της ύφεσης και να φέρει νέες επενδύσεις δημιουργώντας βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Ο κος Χαρακίδης έθεσε δύο κορυφαία και πρωταρχικής σημασίας ζητήματα προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρώτον την αδυναμία πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα δάνεια της ΕΤΕπ. Ελάχιστες επιχειρήσεις (δεν είναι πάνω από δέκα) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα χρήματα. Την στιγμή που το 96% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, απασχολούν μέχρι 10 εργαζόμενους και για αυτές τις επιχειρήσεις δεν γίνεται σχεδόν καμία χρηματοδότηση, σήμερα στην Ελλάδα.

Δεύτερον έργα υποδομών και ΣΔΙΤ χρηματοδοτούνται όντως ευκολότερα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά αφορούν, όπως προείπα, σε λιγότερες από 10 επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν αυτά τα έργα και η όποια θετική επιρροή στην απασχόληση ένα πάρα πολύ μικρή και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με γεωγραφική κατανομή.

Στη συνέχεια ο κος Χαρακίδης έθεσε πέντε ερωτήματα:

1ον Πρώτον, το ποσοστό χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει ένα έργο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανέρχεται στο 50%. Κατά συνέπεια, απαιτείται η μόχλευση ιδιωτικών ή κρατικών πόρων για την κάλυψη του εναπομείναντος κόστους υλοποίησης. Δεδομένο, όμως, ότι είναι δύσκολο, στην παρούσα οικονομική συγκυρία να βρεθούν αυτά τα ιδιωτικά κεφάλαια για τη χώρα μας, η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα να υπάρξουν ειδικοί όροι στην περίπτωση της Ελλάδας.

2ον υπάρχει αναθεωρημένος κατάλογος έργων, από ελληνικής πλευράς, που έχει κατατεθεί στις υπηρεσίες της Ε.Ε.; Ο κατάλογος, που έχει προτείνει η κάθε χώρα είναι δεσμευτικός, αυτός που έχει κατατεθεί, ή μπορεί να διαμορφώνεται; Υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν στη λίστα και άλλα έργα; Εάν έχει τύχει ήδη επεξεργασίας ο κατάλογος των έργων αυτών, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που έχουμε;

3ον πότε ακριβώς προβλέπεται η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου;

4ον Η διαδικασία που έχει επιλεγεί δείχνει να είναι αρκετά χρονοβόρα και έχει στοιχεία υπέρμετρης γραφειοκρατίας ενώ προβλέπει μικρή ευελιξία, τα προβλήματα της έλλειψης ρευστότητας, όμως, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Πιστεύετε ότι η διαδικασία, που έχει επιλεγεί, μπορεί να βελτιωθεί με μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για την προώθηση των επενδύσεων;

5ον Τι προγραμματισμός γίνεται για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, κατά τη διαδικασία επιλογής των έργων, που θα χρηματοδοτηθούν; Ποια κριτήρια θα εφαρμοστούν για την επιλογή των έργων; Για παράδειγμα, μήπως να αποφύγουμε να είναι κριτήριο αποκλεισμού η οικονομική βιωσιμότητα του έργου, αλλά να λαμβάνεται υπόψη και το κοινωνικοοικονομικό κέρδος για τη χρησιμότητα του κάθε έργου; Πώς θα διασφαλισθεί η δίκαιη κατανομή των κονδυλίων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια, όπως είπε και ο κ. Καλαφάτης, γιατί με κριτήριο τα τεχνοοικονομικά η Ελλάδα θα βρεθεί να υπολείπεται κατά πολύ από τις υπόλοιπες χώρες.

Τέλος ο κος Χαρακίδης ζήτησε να ξεκαθαριστεί ποιος έχει την τελική ευθύνη για την έγκριση των έργων; Σε περίπτωση, δηλαδή, που κάποιο έργο εγκριθεί από την Investment Committee, στη συνέχεια υπάρχει ενδεχόμενο το έργο να κοπεί, να σταματήσει, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Δηλαδή, να εφαρμοστούν δύο διαδικασίες έγκρισης;

*Ο Κυριάκος Χαρακίδης είναι βουλευτής Δράμας

25 Απριλίου 2015