25 Οκτωβρίου, 2016

Παρεκκλίσεις στη σύμβαση για το Ενοποιημένο Σύστημα Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τις παρατηρούμενες παρεκκλίσεις στην αρχική σύμβαση για την ολοκλήρωση του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ).

Το εν λόγω project προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 30/12/2016, έναντι του ποσού των 13.253.100 ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος του κονδυλίου (8.655.000 ευρώ) θα διατεθεί από το ΝΑΤΟ. Δυστυχώς, ωστόσο, και παρά την παρέλευση 22 μηνών από τη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος για το συγκεκριμένο έργο, αλλά αντιθέτως παρατηρούνται σημαντικές παρεκκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που προέβλεπε η αρχική σύμβαση, δημιουργώντας έτσι πολλά ερωτήματα ως προς το τελικό κόστος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: «Παρεκκλίσεις στη σύμβαση για το Ενοποιημένο Σύστημα Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΣΕΕΘΑ)»

Την 30/12/14 υπογράφτηκε μεταξύ Πολεμικής Αεροπορίας/ ΥΠ.ΕΘ.Α. και της κοινοπραξίας ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ - ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., η υλοποίηση του έργου Switching, Control and Security, του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ), έναντι του ποσού των 13.253.100 ευρώ, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης 24 μήνες.

Το εν λόγω έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ κατά 8.655.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 4.598.310 ευρώ θα καλυφθεί από εθνικά κονδύλια.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τηλεπικοινωνιακό έργο, με αυστηρές προδιαγραφές, κυρίως σε απαιτήσεις ασφάλειας, οργάνωσης διαχείρισης και επίβλεψης του δικτύου.

Αντικειμενικός σκοπός του συστήματος είναι η ασφαλής ενδο-επικοινωνία όλων των μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), χωρίς την παρέμβαση της εταιρίας ΟΤΕ (COSMOTE συγκεκριμένα) για ευνόητους λόγους.

Δυστυχώς, ωστόσο, και παρά την παρέλευση 22 μηνών από τη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος για το συγκεκριμένο project.

Επιπροσθέτως, η κοινοπραξία που ανέλαβε την υλοποίηση της σύμβασης, εκτός του ότι έχει καθυστερήσει την υλοποίηση του έργου, φαίνεται να αντικαθιστά τις εταιρίες που ήταν στην αρχική, βάσει σύμβασης, προσφορά του διαγωνισμού με άλλες εταιρίες, προτείνοντας παράλληλα μία νέα αρχιτεκτονική σχεδίαση του λογισμικού και των υλικών κατασκευής του συστήματος.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει παρέκκλιση ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που προέβλεπε η σύμβαση, ενώ παράλληλα δημιουργούνται πολλά ερωτήματα ως προς το τελικό κόστος.

Δεδομένου ότι παρότι έχουν παρέλθει 22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης η υλοποίηση του έργου βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Δεδομένου ότι το εν λόγω project θα έπρεπε να είχε ήδη υλοποιηθεί, από την στιγμή που όλες σχεδόν οι χώρες του ΝΑΤΟ το έχουν ολοκληρώσει, πλην Ελλάδας.

Δεδομένου ότι για την αποτελεσματικότητα των ελληνικών Ε.Δ. στον τομέα της επικοινωνίας η ολοκλήρωση του έργου επείγει, αφού κρίνεται απολύτως αναγκαίο και σε επίπεδο Συμμαχίας.

Δεδομένου ότι υπάρχουν ερωτηματικά ως προς την νέα αρχιτεκτονική του λογισμικού και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την τελική ολοκλήρωση του όλου έργου.

Δεδομένου ότι ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας με γραπτή υπόδειξη/ οδηγία του κατ’ ουσία έδειξε ότι διάκειται θετικά προς την εφαρμογή της νέας πρότασης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο, μετά την παρέλευση 22 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης; Είναι μέσα στο πλαίσιο του δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της σύμβασης; Αν όχι, που οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση; Είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το έργο σε διάστημα δύο μηνών, που υπολείπονται και με ποιο τρόπο;

2. Ποιοι λόγοι οδηγούν στην τροποποίηση της συμβατικής μελέτης; Ποιο το κόστος των νέων υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και ποιο το τελικό, νέο κόστος του όλου έργου;

3. Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα προβλεπόμενα ΝΑΤΟικά και εθνικά κονδύλια του έργου, λόγω των καθυστερήσεων, για ένα έργο τόσο σημαντικό για τις Ε.Δ. και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για την χώρα;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

Σχετικά