18 Μαΐου, 2015

Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση του άρθρου 15 του νόμου 4321/2015

Ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού κ. Χάρης Θεοχάρης με αφορμή την παράταση της εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του νόμου 4321/2015, για ένα μήνα περίπου, ήτοι μέχρι 26 Μαΐου, υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για τα πόσα ήταν τα εκκρεμή αιτήματα εφάπαξ ρύθμισης στις 29/04/2015 και πόσα εξ αυτών αφορούσαν οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ.

Ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού κ. Χάρης Θεοχάρης με αφορμή την παράταση της εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του νόμου 4321/2015, για ένα μήνα περίπου, ήτοι μέχρι 26 Μαΐου, υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για τα πόσα ήταν τα εκκρεμή αιτήματα εφάπαξ ρύθμισης στις 29/04/2015 και πόσα εξ αυτών αφορούσαν οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ. Επιπροσθέτως υπέβαλε το ερώτημα ποιος είναι ο αριθμός: των οφειλετών που έχουν κάνει χρήση της εν λόγω διάταξης, πόσοι εξ αυτών ήταν ήδη σε ρύθμιση, ποια ήταν τα εισπραχθέντα δημόσια έσοδα από αυτές τις κατηγορίες οφειλετών, καθώς και τι ποσά τελικώς διαγράφηκαν συνολικά λόγω της εφάπαξ ρύθμισης και ειδικότερα για την κατηγορία οφειλετών άνω του 1.000.000 Ευρώ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση του άρθρου 15 του νόμου 4321/2015.

Με την έκδοση της ΥΑ ΠΟΛ 1098/30-04-2015 (ΦΕΚ 771 Β’) παρατείνεται η προθεσμία εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του νόμου 4321/2015, για ένα μήνα περίπου, ήτοι μέχρι 26 Μαΐου 2015. Ο λόγος που η παράταση της προθεσμίας αυτής κρίθηκε επιβεβλημένη – όπως προκύπτει από το σώμα της εν λόγω ΥΑ – είναι η διευκόλυνση των φορολογούμενων «λόγω πληθώρας αιτημάτων».

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάστε:

1. Πόσα ήταν τα εκκρεμή αιτήματα οφειλετών για χρήση της δυνατότητας του άρθρου 15 του ν. 4321/2015 έως την 29/04/2015 και ειδικότερα πόσα από αυτά αφορούσαν την κατηγορία των οφειλετών άνω του 1.000.000 Ευρώ;

2. Ποιος είναι ο αριθμός: των οφειλετών που έχουν κάνει χρήση της εν λόγω διάταξης, των οφειλετών που εξ αυτών ήταν ήδη σε ρύθμιση, του εισπραχθέντος ως δημοσίου εσόδου ποσού των δύο προαναφερθεισών κατηγοριών οφειλετών, καθώς και του ποσού που τελικώς διαγράφηκε, συνολικά μεν για όλους τους οφειλέτες, ειδικότερα δε κατ’ αντιστοιχία για την κατηγορία οφειλετών άνω του 1.000.000 Ευρώ;

O ερωτών βουλευτής:
Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας

19 Μαΐου 2015

Σχετικά