20 Μαΐου, 2015

Παράγετε περισσότερες εκτροπές και παρατυπίες απ’ όσες μπορεί να καταναλώσει η δημοκρατία μας

Ξαφνικά χθες τα μεσάνυχτα πληροφορηθήκαμε πως την Πέμπτη στις 10.30 π.μ. θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα την ακρόαση των προτεινομένων από τον υπουργό επικρατείας Ν. Παππά για τις θέσεις του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τριών μελών του Δ.Σ. της «νέας» [αλλά τόσο παλιάς] ΕΡΤ.

Ξαφνικά χθες τα μεσάνυχτα πληροφορηθήκαμε πως την Πέμπτη στις 10.30 π.μ. θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα την ακρόαση των προτεινομένων από τον υπουργό επικρατείας Ν. Παππά για τις θέσεις του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τριών μελών του Δ.Σ. της «νέας» [αλλά τόσο παλιάς] ΕΡΤ.

Η συνεδρίαση αυτή δεν είχε εγγραφεί –ως είθισται- στο πρόγραμμα των κοινοβουλευτικών εργασιών αυτής της εβδομάδας. Η συνεδρίαση αυτή δεν αποφασίστηκε –ως είθισται- στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ούτε καν από το Προεδρείο της ίδιας της Επιτροπής. Της συνεδρίασης αυτής δεν είχε προηγηθεί -προ πενθημέρου- η διανομή των βιογραφικών σημειωμάτων και όλων των δικαιολογητικών, όπως ρητά ορίζει το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, στο οποίο, επίσης, ρητά και κατηγορηματικά παραπέμπει ο νόμος για την ΕΡΤ.

Ίσως, βέβαια, αυτά είναι τα λιγότερα, αφού ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος για την ΕΡΤ ορίζει πως ο Υπουργός εισηγείται την πρότασή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, της οποίας η γνώμη άλλωστε δεν είναι δεσμευτική («...υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία διατυπώνει τη γνώμη της με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων.”). Αντ’ αυτού ο Υπουργός ανακοίνωσε –μονομερώς με Δελτίο Τύπου- την απόφασή του. Κι επειδή δεν έφτανε φαίνεται αυτό, τις προάλλες συνάντησε τους προτεινόμενους ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος εξήγγειλε –ως μη όφειλε- την ημερομηνία έναρξης της ΕΡΤ και τους προγραμματικούς της στόχους (!!).

Μετά από τόσο μεγάλη τήρηση των τύπων και της ουσίας των δημοκρατικών κανόνων, ίσως παρέλκει φυσικά η απάντηση στην ερώτηση που καταθέσαμε τη Δευτέρα και με την οποία ζητούσαμε να κατατεθούν όλες οι αιτήσεις και τα σχετικά βιογραφικά των υποψηφίων για όλες τις θέσεις στην ΕΡΤ, ο κατάλογος των υποψήφιων που επελέγησαν για το δεύτερο μέρος της διαδικασίας, δηλαδή τη συνέντευξη, καθώς και το έγγραφο της σχετικής απόφασης της επιτροπής, ο κατάλογος με τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των βιογραφικών των υποψηφίων κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και εκείνος με την επιτροπή της δεύτερης φάσης, δηλαδή, των συνεντεύξεων.
Μετά από τόσο μεγάλη τήρηση των τύπων και της ουσίας των δημοκρατικών κανόνων, μήπως δε χρειάζεται καν η συνεδρίαση της Επιτροπής;

Μήπως να αλλάξουν το «μότο» σε «πρώτη φορά τόσο... δημοκρατικά»;

Σπύρος Δανέλλης, Βουλευτής Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός, Βουλευτής Β’ Αθηνών

20 Μαΐου 2015