25 Φεβρουαρίου, 2015

Πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης για την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο

Διαβάστε την πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης για την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17