18 Φεβρουαρίου, 2016

«Όχι στο ξήλωμα των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Ιδρύματος»

Το Ποτάμι κατέθεσε τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

Σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ποταμιού, κατέθεσε τροπολογία επί του άρθρου 30 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Η νομοθετική παρέμβαση του Ποταμιού αφορά στη συμμετοχή των Συμβουλίων Ιδρύματος με διατύπωση σύμφωνης γνώμης, στην περίπτωση μεταφοράς πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό ενός ΑΕΙ, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης, καθώς και παροχή υπηρεσιών στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του Ιδρύματος.

Η συγκεκριμένη βελτιωτική τροπολογία είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς το Συμβούλιο Ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά ένα ίδρυμα.

Το Ποτάμι στηρίζει εξαρχής τον θεσμικά κατοχυρωμένο και σημαντικό ρόλο των Συμβουλίων Ιδρυμάτων των ΑΕΙ, αναγνωρίζοντας την ανιδιοτελή προσπάθεια και αφιλοκερδή προσφορά τους στη βελτίωση των Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και το εγνωσμένο κύρος των μελών τους. Αντιστέκεται στις διαρκείς προσπάθειες της κυβέρνησης να τα απαξιώσει (κι εν τέλει να τα καταργήσει) είτε με νομοθετικές πρωτοβουλίες, είτε με απαξιωτικές και προσβλητικές δηλώσεις, στις οποίες έχουν προβεί διαδοχικά οι Υπουργοί Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα χρόνο.

Ο θεσμός των Συμβουλίων Ιδρύματος μπορεί και πρέπει να συμβάλει στο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων ως ένας απαραίτητος κρίκος ελέγχου, λογοδοσίας, διαφάνειας και διασύνδεσης με την κοινωνία.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Άρθρο 30 για μεταφορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό, στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου ΑΕΙ

Α. Αιτιολογική Έκθεση:

Το σκεπτικό της τροπολογίας είναι ότι πρέπει να εμπλέκεται και το Συμβούλιο Ιδρύματος στη διαδικασία μεταφοράς των πόρων καθότι με βάση το άρθρο 8, παρ. 10ζ του νόμου 4009/2011 το Συμβούλιο Ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο για «την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα»

Β. Προτεινόμενη Διάταξη:

Τροποποιείται το άρθρο 30 ως εξής (με υπογράμμιση οι προσθήκες):

Άρθρο 30.

Στο άρθρο 8 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195/6.9.2011), προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:

«21. Με απόφαση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιδρύματος είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης καθώς και παροχή υπηρεσιών στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους. Για τη μεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογημένη και κοστολογημένη έκθεση στη Σύγκλητο και στο Συμβούλιο Ιδρύματος. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από τη αυτή την ενέργεια. Η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους μεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύματος και να συνάπτει συμβάσεις με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.»

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές:
Γεώργιος Μαυρωτάς
Γεώργιος Αμυράς
Σπυρίδων Δανέλλης
Θεοχάρης Θεοχάρης
Αικατερίνη Μάρκου
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας
Ιάσονας Φωτήλας
Γρηγόριος Ψαριανός