20 Απριλίου, 2016

Όχι στην παράταση σχολικού έτους για Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την δυνατότητα έγκαιρης αποφοίτησης των μαθητών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) κατά το διδακτικό έτος 2015-2016.

Η με αριθμό Κ1/53689/31-3-2016 Υπουργική Απόφαση περί αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών προβλέπει, ότι θα δοθεί εξάμηνη παράταση (Α΄ και Β΄ κύκλου), προκειμένου να ολοκληρωθεί η φοίτηση των εκπαιδευόμενων και να τους χορηγηθεί ο σχετικός τίτλος σπουδών.

Οι εκπαιδευόμενοι από την πλευρά τους με επιστολές, που έχουν στείλει προς τον αρμόδιο Υπουργό (Παράρτημα Μινώα – Πεδιάδας του ΣΔΕ Ηρακλείου περιοχή Καστέλι Κρήτης), αποδέχονται, για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, να προστεθούν επιπλέον διδακτικές ώρες εντός της ημέρας ή να αξιοποιηθούν οι Εορτές και οι Αργίες (Σάββατα, διακοπές του Πάσχα), χωρίς τη χρήση της παράτασης του σχολικού έτους για ένα εξάμηνο, αφού κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε εμπόδια στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Όχι στην παράταση του σχολικού έτους για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη), οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα, ενώ τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. Κ1/53689/31-3-2016 Υπουργική Απόφαση περί αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών προβλέπεται ότι στα ΣΔΕ και στα εκτός έδρας τμήματα στα οποία δεν έχουν διδαχθεί 5 Γραμματισμοί και άνω (σε σύνολο 8), θα δοθεί εξάμηνη παράταση (Α΄ και Β΄ κύκλου), προκειμένου να ολοκληρωθεί η φοίτηση των εκπαιδευόμενων και να τους χορηγηθεί ο σχετικός τίτλος σπουδών.

Αυτή η απόφαση απορρέει από το γεγονός ότι η κάλυψη των κενών των ΣΔΕ με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και λόγω υπαιτιότητας του αρμόδιου Υπουργείου ελήφθη μόλις στις 30/12/2015, ενώ επιπρόσθετα λόγω νομικού προβλήματος που αφορούσε την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ η πρόσληψή τους καθυστέρησε δύο επιπλέον μήνες.

Με την απόφαση αυτή, ωστόσο, ανατρέπεται ο προγραμματισμός των εκπαιδευόμενων, καθώς χάνουν τη δυνατότητα έγκαιρης εγγραφής και συνέχισης των σπουδών τους στην επόμενη βαθμίδα (ΕΠΑΛ, Λύκεια, Σχολές ΟΑΕΔ κλπ.), κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο του 2016.

Επιπλέον, η εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης αφαιρεί από τους εκπαιδευόμενους το δικαίωμα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας άμεσα, στα προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται αυτό το διάστημα ή να βελτιώσουν τη θέση που ήδη κατέχουν στο χώρο εργασίας τους.

Ειδικά στην περιοχή Καστέλι Κρήτης στο παράρτημα του ΣΔΕ Μινώα – Πεδιάδας Ν. Ηρακλείου, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόμενους/ες έχουν ήδη περιορίσει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αφιερώνοντας στη μόρφωσή τους σε καθημερινή βάση πολλές εργατοώρες, ενώ επωμίζονται και το δυσβάσταχτο κόστος της μετακίνησης.

Παρόλα αυτά, δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να δεχθούν επιπλέον διδακτικές ώρες εντός της ημέρας, ή και την αξιοποίηση των Εορτών - Αργιών (Σάββατα, διακοπών του Πάσχα) για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών.

Δεδομένου ότι η εφαρμογή της επίμαχης απόφασης θα προκαλέσει αύξηση της ήδη υπάρχουσας μαθητικής διαρροής, διακυβεύοντας ταυτόχρονα και την εγγραφή νέων εκπαιδευομένων για την επόμενη σχολική χρονιά και αυτοαναιρώντας τον θεσμό των ΣΔΕ.

Δεδομένου ότι αυτή η ανεπιθύμητη για τους εκπαιδευόμενους κατάληξη έχει εξίσου αρνητικές επιπτώσεις και στο κύρος των εκπαιδευτικών, καθώς σ’ αυτούς προσωποποιείται η προβληματική λειτουργία ενός μέχρι πρότινος καταξιωμένου εκπαιδευτικού θεσμού.

Δεδομένου ότι η συνειδητή απόφαση των εκπαιδευόμενων να φοιτήσουν στα ΣΔΕ, αποτελεί και το πρώτο βήμα για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με ποιο τρόπο θα διασφαλίζεται εφεξής η ομαλή λειτουργία των ΣΔΕ εντός του διδακτικού χρόνου που έχει εξαρχής οριστεί;

2. Τι προτίθεται να κάνει προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση της φοίτησης των εκπαιδευομένων στο ΣΔΕ Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, παράρτημα Μινώα – Πεδιάδας, κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος;

3. Συναινεί με τις προτάσεις των εκπαιδευόμενων για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών εντός του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους;

Ο ερωτών βουλευτής:
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου